De milieuvereniging vreest dat de verbreding van het Boudewijnkanaal een eerste stap is in de richting van een verbreding tot aan de A11. "Dat zou betekenen dat heel het huidige vogelrichtlijngebied van de Dudzeelse Polder gedoemd is om te verdwijnen en heel het achterhavengebied tot een enorme betonvlakte wordt herschapen."

"De voorgestelde natuurcompensaties zijn theorie. In de praktijk is het onmogelijk om tot evenwaardige compensaties te komen. De vernietiging van de rijke, bestaande biodiversiteit langs de oostelijke oever van het Boudewijnkanaal is onomkeerbaar."

Vorige week raakte bekend dat het havenbestuur van Zeebrugge een omgevingsvergunning aangevraagd heeft om het Boudewijnkanaal te verbreden en verdiepen. In een eerste fase zou er een tijdelijk bouwdok aangelegd worden, waar acht enorme tunnelelementen voor de Antwerpse Oosterweeltunnel zullen vervaardigd worden. Na afloop van dat project wordt het dok grotendeels afgebroken zodat alleen de eerste 900 meter kade blijft staan. Het Boudewijnkanaal zou daardoor 250 meter breed worden, in plaats van 80 meter. Na verdere afwerking zouden er vanaf 2024 twee zeeschepen met auto's kunnen aanmeren. (TV/RJ/JVM)