Luc Declercq staat al lange tijd bekend als dierenactivist in Zulte. Een jaar geleden klaagde hij bij de gemeente, de politie en dierenwelzijnsorganisaties een geval van dierenverwaarlozing aan in Zulte, echter zonder gevolg. Daarbij begon hij het hele dierenwelzijnsbeleid in vraag te stellen. De oppositie stelde op de volgende gemeenteraad, waarop Luc aanwezig was, een vraag naar dit beleid rond dierenwelzijn. Dit draaide op niets uit. Luc liet op deze gemeenteraad luidkeels zijn ongenoegen blijken en werd verzocht om de raadzaal te verlaten.
...

Luc Declercq staat al lange tijd bekend als dierenactivist in Zulte. Een jaar geleden klaagde hij bij de gemeente, de politie en dierenwelzijnsorganisaties een geval van dierenverwaarlozing aan in Zulte, echter zonder gevolg. Daarbij begon hij het hele dierenwelzijnsbeleid in vraag te stellen. De oppositie stelde op de volgende gemeenteraad, waarop Luc aanwezig was, een vraag naar dit beleid rond dierenwelzijn. Dit draaide op niets uit. Luc liet op deze gemeenteraad luidkeels zijn ongenoegen blijken en werd verzocht om de raadzaal te verlaten.Onder druk van Luc Declercq werd later beslist om een persoon, bevoegd voor dierenwelzijn op te nemen in de milieuraad. Eén van Lucs wederkerende aanklachten was dat er onvoldoende kennis van zaken was bij het gemeentebestuur, laat staan bereidheid om te handelen. "Op de eerste gemeenteraad van dit jaar werd de vraag gesteld of er ook onafhankelijken mochten zetelen in de milieuraad. Er deden namelijk geruchten de ronde dat Simon Lagrange mij zou proberen te weren uit de raad. Er werd dan ook beslist dat het iemand van een dierenvereniging moest zijn", aldus Luc Declercq. "Toen al werd de naam van iemand van Dier Onder Dak naar voor geschoven, een dierenwelzijnsvereniging die door de gemeente wordt gesubsidieerd. Dit maanden vóór de kandidatuur werd opengesteld. Later heb ik mij lid gemaakt van de Vlaamse Caviavereniging en mij toch kandidaat gesteld. De gemeente dreef uiteindelijk toch haar ondemocratische wil door en gaf de zetel voor dierenwelzijn aan iemand van Dier Onder Dak. De plaatsvervanger is eveneens iemand van dezelfde organisatie."In juni diende Luc klacht en nu werd de samenstelling van de milieuraad nietig verklaard door de provincie Oost-Vlaanderen omdat de motivering van dit besluit onvoldoende was. "Ik ben tevreden dat het recht geschied is", gaat Luc verder. "Ik hoop inderdaad lid te worden van de milieuraad voor het dierenwelzijn en niet als reserve. Het is tenslotte door mijn aandringen dat er nu iemand voor dierenwelzijn is bij gekomen. Maar de samenstelling van de milieuraad zal niet veranderen, ze proberen mij op alle manieren buiten te houden. Ze zijn enkel gediend met jaknikkers die niets op tafel gooien en een vriendje zijn van onze burgemeester. In dat geval ga ik in beroep om de partijdigheid in deze zaak aan te klagen. Van de gouverneur heb ik advies gekregen over wat mijn rechten zijn." Op de vraag of Luc zich gematigder zou opstellen -mocht hij toch in de raad zetelen- is het antwoord duidelijk: "Ieder heeft zijn eigen stijl. De mijne is correct en rechtdoor. Ik hoop gewoon om de dieren van Zulte en omstreken een stem te kunnen geven.""We nemen kennis van het besluit van de gouverneur, het is niet aan ons om hier meer commentaar op te geven. De reden van de vernietiging betreft niet de samenstelling van de milieuraad op zich of de aanstelling van één welbepaald lid, maar wel de formele motivering van het besluit. We zullen het nodige doen om hieraan tegemoet te komen. De samenstelling van de voltallige raad is bepaald op basis van ervaring, motivering en deskundigheid", reageert burgemeester Simon Lagrange.Op de vraag of Luc Declercq nu wel de kans krijgt om lid te worden, antwoordt de burgemeester: "Luc is opgenomen als plaatsvervanger, hij was liever effectief lid geweest." Het ziet er dus naar uit dat de samenstelling van de milieuraad niet zal veranderen door de klacht van Luc Declercq. (JF)