Op 1 oktober 2015 werd priester Alexander Stroobandt opgebeld door een 54-jarige kennis uit Gistel, die al langer met depressies kampte. Nadat zijn relatie stuk liep, belde hij zijn goede vriend tot driemaal toe en stuurde hij vier sms-berichten. In de nacht die daarop volgde, verstikte de man zichzelf in zijn wagen.
...

Op 1 oktober 2015 werd priester Alexander Stroobandt opgebeld door een 54-jarige kennis uit Gistel, die al langer met depressies kampte. Nadat zijn relatie stuk liep, belde hij zijn goede vriend tot driemaal toe en stuurde hij vier sms-berichten. In de nacht die daarop volgde, verstikte de man zichzelf in zijn wagen. Volgens de ex-vrouw had de priester alarm moeten slaan na de telefoontjes en werd de priester vervolgd voor schuldig verzuim. De rechtbank in Brugge volgde dat standpunt en oordeelde dat de priester zich niet kon verschuilen achter zijn biechtgeheim. In eerste aanleg was de priester veroordeeld tot 1 maand met uitstel en een symbolische euro schadevergoeding.Maar procureur-generaal Peter De Smet in Gent was een andere mening toe gedaan. "Er is geen tijdstip van overlijden, dus we weten niet eens of er een verband is tussen de laatste sms en het vinden van zijn lichaam ruim 9 uur later. Bovendien was zijn laatste telefoon er eentje naar zijn moeder en volgens haar klonk hij zelfs opgewekt." De procureur-generaal heeft ook begrip voor zijn beroepsgeheim. "In een artikel stond te lezen 'de hel of de gevangenis'. Met andere woorden: als die man het biechtgeheim zou schenden, zou hij uit de kerk worden gezet."Toch is het hof van oordeel dat de priester wel degelijk schuldig is aan schuldig verzuim. "Iemand die uit het leven wil stappen, verkeert in groot gevaar. Daarom moet men de politie of de hulpdiensten bellen." Dat de priester niet wist dat de man uit het leven wou stappen, is volgens het hof niet correct. In de dagen na de zelfdoding gaf hij aan de weduwe toe dat hij de man die avond niet kon overhalen het niet te doen en dat hij de wens had niemand, ook zijn vrouw niet, te verwittigen." Dat hij dreigde zijn biechtgeheim te schenden door de hulpdiensten te bellen, klopt volgens het hof ook niet. "In een artikel in de media verklaarde hij dat hij er alles aan gedaan heeft om de man ervan te overtuigen geen overhaaste beslissingen te nemen." Omdat hij nadien dus gecommuniceerd heeft met de media en met de weduwe over de plannen van de vriend, had hij op dat moment al zijn beroepsgeheim geschonden." Het hof is dus van oordeel dat de man meer had moeten doen."Wel oordeelde het hof dat de man zijn goede vriend gesteund heeft in zijn laatste uren en beperkte de straf tot het minimum. Hij kreeg acht dagen cel met uitstel. Zijn advocaat, Jan Leysen, reageerde na afloop ontgoocheld. "Hij wou zijn laatste wil respecteren door hem niet tegen te houden en zoals gevraagd ook niemand te verwittigen. Wij steunden ons op de Europese wetgeving omtrent de vrije wil van de mens, maar daar is het hof van oordeel dat dit niet wettelijk is.""We gaan nu het arrest grondig bekijken, bespreken met de cliënt en eventueel cassatie aantekenen en zelfs overwegen de zaak aan te kaarten bij het Europees hof voor de rechten van de mens." (OSM)Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.