Christian Gryspeert (47) is brandweerman in elke vezel van zijn lichaam. In 1999 ging hij als vrijwilliger van start in zijn toenmalige woonplaats Wevelgem en sinds november 2005 is hij als beroepskracht aan de post Roeselare verbonden. In mei 2017 werd hij aangesteld als zonecommandant van MidWest.
...

Christian Gryspeert (47) is brandweerman in elke vezel van zijn lichaam. In 1999 ging hij als vrijwilliger van start in zijn toenmalige woonplaats Wevelgem en sinds november 2005 is hij als beroepskracht aan de post Roeselare verbonden. In mei 2017 werd hij aangesteld als zonecommandant van MidWest. Die zone werd op 1 januari 2015 gevormd en omvat vijftien gemeenten, goed voor zeventien brandweerposten. "Na vijf jaar is het duidelijk dat de samenwerking een duidelijke meerwaarde vormt", stelt Christian. "De kinderziektes zijn ondertussen verdwenen en onze zone bevindt zich in een constant evolutief proces. We leren nog elke dag bij en bewaren het gezonde evenwicht tussen de lokale posten en de zonale ondersteuning. De brandweerposten in onze gemeenten vormen nog altijd de basis en hebben voldoende autonomie. Die vormen het ankerpunt van onze zone en daar halen we ook onze vrijwilligers van.""Ondertussen vullen we elkaar perfect aan. Het gebeurt regelmatig dat drie posten naar hetzelfde incident snellen om elkaar te helpen. Aanvankelijk was die samenwerking een noodzakelijk kwaad, nu ziet iedereen er het nut van in. Samen staan we sterker. We werken nu veel gestructureerder dan voor de zonevorming."De zone MidWest kan anno 2019 rekenen op een flink contingent aan vrijwilligers. "Ongeveer zeshonderd in totaal", klinkt het bij Christian. "Een mooi getal, maar die zijn natuurlijk niet evenredig over de zeventien posten verdeeld. Sommige posten hebben een overtal, andere kunnen dan weer enkele vrijwilligers extra gebruiken. Dit jaar hebben we vooral de focus gelegd op Tielt en Moorslede, maar we klagen niet. In elke post zijn nieuwe vrijwilligers trouwens meer dan welkom." Naast de vele vrijwilligers kan MidWest ook rekenen op 50 beroepskrachten, waaronder 34 professionele brandweerlieden die in post Roeselare gestationeerd zijn.Als brandweerman word je ook een beter mens, zegt Christian. "Je gaat een mooi engagement aan, je leert enorm veel bij en kan mensen helpen. Dat is de kern van onze roeping. Vrijblijvend is het evenwel niet, want naast de interventies zal elke vrijwillige brandweerman minstens zestig tot zeventig uur per jaar aan kazernetaken en opleidingen vervullen. Sommigen zitten zelfs aan 200 uur. En dat doen ze met de glimlach."Tijdens het Barbarafeest zal Christian Gryspeert de posten Roeselare, Ardooie en Izegem bezoeken. "Ze alle zeventien afwerken, is onmogelijk", glimlacht hij. "Daar is de afstand wat te groot voor. Maar ik hou de voeling met elke locatie wel groot. Maandelijks is er overleg met onze technische commissie waarbij alle postoversten aanwezig zijn. Zo houd ik de vinger perfect aan de pols en ken ik alle sleutelspelers. Barbara is dan weer het perfecte moment in stil te staan bij onze maatschappelijke rol. Dan voel je ook wel de waardering voor wat we doen."Het afgelopen jaar rukte de zone MidWest uit om zo'n zevenhonderd branden te bedwingen. "Een tweetal per dag, maar onze ziekenwagens rukten vanuit Lichtervelde, Izegem en Roeselare ongeveer zevenduizend keer uit. Enkel regio Tielt wordt vanuit het eigen Sint-Andriesziekenhuis bediend. Wanneer je de hulpdiensten belt om medische bijstand, is het dus heel vaak de brandweer die langskomt."De toekomst van MidWest ziet Christian Gryspeert rooskleurig in. "Onze zone zit erg goed in elkaar. Geografisch compact, een goeie onderlinge sfeer en perfect op elkaar ingespeeld. De komende jaren willen we onze werking nóg verder perfectioneren."