Middenkust telt 4.874 sociale huurwoningen

Edwin Fontaine
Edwin Fontaine Medewerker KW

Vlaanderen houdt nauwlettend in de gaten of er voldoende sociale huurwoningen zijn. Aan de middenkust zijn er grote verschillen. Dat blijkt uit cijfers rond het Bindend Sociaal Objectief. Oostende, Bredene, Gistel en Oudenburg halen de doelstellingen net of heel ruim, Ichtegem en Middelkerke moeten een tandje bij steken.

Het Bindend Sociaal Objectief (BSO) is het instrument waarmee gemeten wordt of gemeenten op hun grondgebied voldoende bijkomende sociale woningen voorzien. De verantwoordelijkheid om dat cijfer te halen, ligt bij de gemeenten zelf en niet bij de nieuwe woonmaatschappij Middenkust, die de sociale huisvestingsmaatschappijen en verhuurkantoren in Oostende, Bredene, Middelkerke, Oudenburg, Gistel en Ichtegem in de toekomst zal overkoepelen. Daarover lees je meer hier.

Oostends schepen Kurt Claeys.
Oostends schepen Kurt Claeys. © Edwin Fontaine

Een tweejaarlijkse voortgangstoets brengt in kaart of de doelen gehaald worden. De cijfers over wat gerealiseerd is, geven voor de middenkust een heel divers beeld. In Bredene (103 procent), Gistel (146 procent), Oostende (151 procent) en Oudenburg (257 procent) wordt het Bindend Sociaal Objectief net of heel ruim gehaald. Oostends schepen van Wonen Kurt Claeys (Open VLD): “Van 2009 tot 2025 moesten er 288 sociale woningen bijkomen in Oostende. Dat werd gehaald. Als we nog bijkomende sociale woningen willen realiseren, kan dat enkel via een sociaal woonbeleidsconvenant met Vlaanderen. We hebben dat opgemaakt en bezorgd. Daardoor kunnen nog 122 bijkomende sociale woningen gerealiseerd worden.”

Nog werk aan de winkel

In Ichtegem (14 procent) en Middelkerke (69 procent) is dat niet het geval en is er duidelijk nog werk aan de winkel. Ichtegems burgemeester Lieven Cobbaert (Liberaal 2018): “We nemen het ter harte en willen de cijfers opkrikken. Dat zal onder meer gebeuren via het sociaal verhuurkantoor JOGI. Anderzijds zijn er twee projecten van sociale maatschappijen. Aan het Boomplein in Eernegem worden een tiental woningen gerealiseerd. Een groter project Akkerbeek, ook in Eernegem, voorziet veel meer sociale woningen. Er is een RUP voor nodig en we verwachten dat dit rond is in 2023. Daarna zou het gerealiseerd worden, maar er duikt een probleem op. Woonwel en Vivendo zouden dat samen doen, maar deze laatste maatschappij zal in de toekomst niet meer actief zijn in de nieuwe woonmaatschappij Middenkust. Er zal dus een oplossing moeten gezocht worden voor hun deel. Deze woningen zullen dus ten vroegste over een paar jaar kunnen gerealiseerd worden.”

Burgemeester Jean-Marie Dedecker van Middelkerke.
Burgemeester Jean-Marie Dedecker van Middelkerke. © Edwin Fontaine

In Middelkerke is burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD) not amused met hoe alles gelopen is. Hij heeft een duidelijke verklaring voor het lage cijfer (69 procent): “Aan de Badenlaan in Westende is er een groot project van 184 sociale huurwoningen. Maar er wordt al jaren tegen geprocedeerd en nu zit het bij de Hoge Raad voor Vergunningsbetwistingen. Resultaat: er gebeurt al vijf jaar niets. Het project zou ook gerealiseerd worden door woonmaatschappij IJzer en Zee uit Veurne, maar die treedt straks toe tot de regio Nieuwpoort. Eigenlijk wilde Middelkerke ook bij hen. Maar dat mocht niet van Vlaanderen. We traden dan toe tot Middenkust. Toen alles in kannen en kruiken was, hoorden we dat De Haan een uitzondering kreeg en toch toetrad tot een andere regio. De Vlaamse Regering maakte er een zootje van.”

In 2018, vlak voor de verkiezingen, werden grote plannen ontvouwd voor de Nieuwe Stad. In 2020 zouden de eerste gebouwen afgebroken worden. Er zou een grote verhuisbeweging komen en uiteindelijk 500 nieuwe appartementen. Er was bij de bewoners wat commotie, die zelfs moest gesust worden. Tot op vandaag is er nog niets te zien van afbraak van de 50 jaar oude gebouwen. “Onze plannen zijn klaar om in te dienen als schetsontwerp. Dat is nog niet kunnen gebeuren omdat er geen definitief RUP is”, luidt het bij de Oostendse Haard en de Gelukkige Haard, die samen dit project doen. Dat wordt ook bevestigd door schepen voor Ruimtelijke Ordening en Wonen Kurt Claeys (Open VLD): “Het RUP Nieuwe Stad werd voorlopig vastgesteld in februari 2022. Daarna volgt de definitieve vaststelling. Als alles volgens plan verloopt, treedt het rond de zomer in werking. Pas daarna kunnen aanvragen voor de projecten op de Nieuwe Stad behandeld worden.”

Deze vleugel van woonzorgcentrum De Boarebreker zou niet voor 60, maar voor 78 sociale assistentiewoningen plaats maken. Maar er is vertraging.
Deze vleugel van woonzorgcentrum De Boarebreker zou niet voor 60, maar voor 78 sociale assistentiewoningen plaats maken. Maar er is vertraging. © Edwin Fontaine

Nog niet aan de nieuwe patatjes in Nieuwe Stad

Twee belangrijke projecten voor de sociale huisvesting hebben een serieuze vertraging. Voor De Boarebreker is er een visiewijziging en voor de Nieuwe Stad is er vertraging door het nieuwe RUP.

Voor de vleugel van de Boarebreker (hoek Cavellstraat en Kaïrostraat) was er, eveneens vlak voor de verkiezingen, een gelijkaardige aankondiging: de vleugel zou in 2019 tegen de vlakte gaan en plaats maken voor 60 assistentiewoningen, die tegen 2022 zouden bewoond worden. De Oostendse Haard en Gelukkige Haard laten weten: “Door de bestuurswissel in 2019 is er een visiewijziging gekomen vanuit de stad. De oorspronkelijke kantoortoren wordt een woontoren en er zullen 78, in plaats van 60, sociale assistentiewoningen voorzien worden. Het herwerken van de plannen bracht een wijziging mee naar fasering.”

“Er zijn nu nog discussies omtrent het verwarmingssysteem. We willen aansluiten op het warmtenet, maar het tarief is niet in het voordeel van de sociale huurder. Men wil het tarief koppelen aan de gasprijs, terwijl er eigenlijk met restwarmte gewerkt wordt. Dat moet uitgeklaard worden. We hebben hiervoor de hulp gevraagd van de burgemeester en de bevoegde schepenen, omdat het bij uitbreiding over al onze sociale huisvestingsprojecten gaat.” (EFO)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.