Op het grondgebied van de gemeente Middelkerke bevinden zich twaalf gebouwen die gebruikt worden voor de katholieke eredienst. Om deze gebouwen te renoveren of restaureren kan de ei...

Op het grondgebied van de gemeente Middelkerke bevinden zich twaalf gebouwen die gebruikt worden voor de katholieke eredienst. Om deze gebouwen te renoveren of restaureren kan de eigenaar (gemeente/kerkfabriek) rekenen op subsidies van de Vlaamse overheid, enerzijds voor beschermde monumenten uit middelen die voorzien worden vanuit het Onroerenderfgoeddecreet, anderzijds voor niet-beschermde kerkgebouwen uit het decreet houdende toekenning van subsidies voor gebouwen van de eredienst.In beide gevallen wordt verwacht dat er een door het gemeentebestuur gedragen langetermijnvisie en kerkenbeleidsplan is. "Omdat het kerklandschap heel vlug evolueert en er ten allen tijde nieuwe noden en opportuniteiten kunnen rijzen, is voorzien dat dit plan jaarlijks kan worden aangepast. We stellen alvast voor om het Cenakel in Westende-Bad aan de eredienst te onttrekken en te herbestemmen", klinkt het voorstel.