"We moeten alle woonkansen in onze gemeente optimaal benutten", zegt de bevoegde schepen Dirk Gilliaert (CD&V). "Het is ons niet te doen om hogere taksen of het innen van boetes, we willen enkel van Middelkerke een levendige gemeente maken en langdurige leegstand en verkrotting bezorgen sommige buurten een verloederde indruk. Dat moeten we vermijden en met een heffing willen we met het gemeentebestuur dit storende verschijnsel aanpakken."
...

"We moeten alle woonkansen in onze gemeente optimaal benutten", zegt de bevoegde schepen Dirk Gilliaert (CD&V). "Het is ons niet te doen om hogere taksen of het innen van boetes, we willen enkel van Middelkerke een levendige gemeente maken en langdurige leegstand en verkrotting bezorgen sommige buurten een verloederde indruk. Dat moeten we vermijden en met een heffing willen we met het gemeentebestuur dit storende verschijnsel aanpakken." De gemeente is niet over een nacht ijs gegaan om de reglementering aan te passen en voegt ook meteen de daad bij het woord. Van zodra een domicilie verdwijnt controleert het gemeentebestuur het pand. Dat het menens is wordt bewezen door het feit dat in de afgelopen vier maanden, de eerste maanden ook van de nieuwe bestuursploeg, 75 leegstandsdossiers zijn opgestart. In sommige gevallen is er een gegronde reden voor de leegstand, maar veel dossiers belanden op de leegstandslijst. "In samenspraak met de woonraad wordt het heffingsbedrag nu verhoogd naar 2.500 euro bij opname in de leegstandslijst met een jaarlijkse verhoging van 2.500 euro per jaar tot een maximum van 12.500 euro", geeft schepen Gilliaert mee en ook voor de verkrotting werd het reglement grondig aangepast." Er wordt ook hier rekening gehouden met de verschillende gevallen en niet elk dossier resulteert automatisch in een belasting. Door onteigening, bescherming of renovatie met vertraging kan een pand vlug verkrotten en daarmee wordt rekening gehouden. Voor de panden die verkrotten wordt een verhoging doorgevoerd van 1.500 euro per pand per opgenomen jaar op de leegstandslijst naar 4.000 euro bij opname op de verkrottingslijst, vermeerderd met 2.000 euro per opgenomen jaar. Er kunnen evenwel ook vrijstellingen worden bekomen bij onder meer een overlijden of bescherming van het pand. "Uiteraard voeren we niet graag nieuwe heffingen of taksen in maar leegstand en verkrotting hebben op lange termijn een negatieve invloed op de gemeenschap", zegt schepen Gilliaert. "We werken met ons bestuur ook aan positieve plannen om de woonvoorschriften bij te stellen en deze moeten toekomstige nieuwbouwprojecten kwalitatiever maken en eigenaars met renovatieplannen een gunstiger perspectief bieden." Een ander punt in de aanpassing van het woonbeleid is het activeren van kavels want volgens het gemeentebestuur is grondspeculatie een van de oorzaken waarom wonen aan zee zo duur wordt. Het bestuur stelt dat eigenaars die een perceel niet ontwikkelen om speculatieve reden de natuurlijke woonmarkt verstoren en op die manier grondschaarste creëren en zo de prijzen de hoogte in duwen. De heffing was vroeger niet hoog genoeg om eigenaars aan te sporen hun gronden te verkopen of te benutten, maar daar komt nu verandering in want de heffing bedraagt nu 2 euro per vierkante meter in het eerste jaar en per jaar inactiviteit komt daar 0,20 euro per vierkante meter bij. Percelen die over een vergunning beschikking of waar het technisch onmogelijk is om te bouwen kunnen rekenen op een vrijstelling. "Door het aansnijden van nieuwe verkavelingen zal de wooncapaciteit in onze gemeente toenemen en gerichte voorwaarden moeten er voor zorgen dat jonge gezinnen een grotere kans op een duurzame woning hebben in wat traditioneel een dure markt is. Een grondige controle op het aanwezige woonpatrimonium is broodnodig", zegt schepen Dirk Gilliaert.Er zal ook op worden toegezien dat nieuwe wooneenheden een behoorlijke oppervlakte hebben en er komt een verhoging op de heffing bij gebrek aan garages voor nieuwe panden.