Het is de bedoeling dat op verschillende vlakken wordt samengewerkt. Beide burgemeesters van dezelfde strekking behaalden een volstrekte meerderheid bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen en hebben al jaren een goede band met el...