Ongeloof en teleurstelling waren de reacties van ouders en hun kinderen toen ze dit schrijven van het clubbestuur onder hun neus kregen:
...

Ongeloof en teleurstelling waren de reacties van ouders en hun kinderen toen ze dit schrijven van het clubbestuur onder hun neus kregen:"Beste jongeren geboren in 2008 en ouder,De coronamaatregelen hebben ook voor onze zwemclub grote gevolgen. Wij zijn dit jaar beperkt met het aantal zwemmers dat per sessie aanwezig mag zijn in het zwembad. Hierdoor zijn we genoodzaakt keuzes te maken die helaas een invloed hebben op de totale capaciteit van onze club.Concreet is er op de trainers- en bestuursvergadering besloten om de kaart van de lagereschoolkinderen te trekken. Hierdoor is het niet langer mogelijk om jullie in te schrijven voor het zwemseizoen 2020-2021. Zwemmers onder jullie die zich reeds aanmeldden om terug te komen, moeten we dus bij deze teleurstellen. Hopelijk kunnen we een herstart maken in september 2021 zodat we weer iedereen onbeperkt kunnen toelaten op onze trainingen."Enkele ouders uiten hun bezorgdheid, maar liefst anoniem. "Net nu onze jongeren het al zo moeilijk hebben!", klinkt het. "Sociaal contact en beweging is in deze coronaperiode uitermate belangrijk voor hen. Het bestuur duwt hen zomaar uit de club en laat gewoon een hele generatie vallen! Waarom wordt er niet duidelijker en opener gecommuniceerd? Is er wel voldoende naar een oplossing gezocht? Hebben ze geprobeerd extra trainers/redders aan te trekken? Het zwembad in Koksijde is momenteel gesloten wegens werken. Zijn daar geen medewerkers die zich ter beschikking van de VZV kunnen stellen?"Volgens Pascal Sticker, schepen van Sport, is er wel degelijk overleg geweest tussen het clubbestuur en zwembadbeheerder Thomas Ryckeboer . "Er zijn inderdaad beperkingen: maximaal zijn er 53 zwemmers toegelaten, inclusief redders en eventuele andere begeleiders", legt hij uit. "Wij hebben extra tijdsloten opengezet en zouden ook met shifts buiten de gewone openingsuren kunnen schuiven, maar ook wij moeten de covidmaatregelen respecteren. De problematiek is er inderdaad een van het ontdubbelen van de trainingen. Waarschijnlijk heeft de club, die toch een 160-tal leden telt, nood aan extra trainers en vrijwilligers die extra shiften willen draaien. Maar het is de zwemclub zelf die instaat voor de werking, de selectie van de zwemmers en de beslissingen daarrond. Ook ik begrijp en betreur het dat deze situatie voor ontgoochelingen zorgt."In een later bericht liet het bestuur van de VZV nog weten: "In tijden van corona is het voor iedere sportclub, school, vereniging een moeilijke puzzel om te voldoen aan alle gestelde beperkingen en voorwaarden. We moesten op zeer korte tijd ons concept herwerken en onszelf opnieuw uitvinden. Na overleg met de zwembadbeheerder en het stadsbestuur hebben we ervoor gekozen om de kaart te trekken van de lagereschoolkinderen in navolging van het onderwijs. Daar zijn er ook minder beperkingen dan in de secundaire scholen. Indien de covidmaatregelen versoepelen en er meer ruimte is om oudere zwemmers weer toe te laten, kan dat misschien ook in onze zwemclub. Vermoedelijk zal dat pas vanaf september 2021 zijn."(MVO)