De Waregemse rugbyclub kende in zijn tienjarig bestaan al de nodige tegenslag, want in 2011 brandde zijn lokaal tot op de grond af. Toch bleef de sportorganisatie ondanks de pech verder groeien tot een groep van ongeveer 140 leden. Het nieuwe lokaal moet rugbyclub Waereghem een extra boost geven.
...