Michel Roggeman is deken van Torhout-Gistel en pastoor van de pastorale eenheid H. Petrus in Torhout. Met ingang van 1 november wordt hij tevens benoemd tot nieuwe pastoor van de pastorale eenheid Heilige Margaretha Lichtervelde. Hij krijgt daarbij de hulp van meewerkend pastoor Luc De Graeve, die met ingang van 1 november eervol ontslag neemt als pastoor van de pastorale eenheid Kana Oostende.
...

Michel Roggeman is deken van Torhout-Gistel en pastoor van de pastorale eenheid H. Petrus in Torhout. Met ingang van 1 november wordt hij tevens benoemd tot nieuwe pastoor van de pastorale eenheid Heilige Margaretha Lichtervelde. Hij krijgt daarbij de hulp van meewerkend pastoor Luc De Graeve, die met ingang van 1 november eervol ontslag neemt als pastoor van de pastorale eenheid Kana Oostende. Michel Roggeman, geboren op 23 augustus 1965 in Brugge, is intussen 30 jaar pastoor. Na zijn lagere en middelbare school in het Sint-Leocollege in Brugge volgde een opleiding aan het Groot Seminarie. In 1990 werd Michel priester gewijd in Koolkerke. Een jaar later werd hij aalmoezenier in de Veldartillerieschool in Brasschaat. Aan die kazerne waren 3.000 mensen verbonden. Daar vonden ook doopsels, huwelijken en uitvaarten plaats. De pastoor gaf er ook godsdienstles aan de beroepsonderofficieren. In 1991 volgde een job als godsdienstleraar en directeur van het internaat in het Sint-Leocollege en weekendpriester in de Sint-Gillis- en Walburgaparochie. In 1994 behaalde hij zijn diploma orgel aan het Brugse Conservatorium. Vanaf 2000 volgde een nieuwe uitdaging in Kortrijk, achtereenvolgens in de Sint-Jansparochie en Kortrijk-Zuid om vanaf 2016 pastoor te worden van de Petrusgemeenschap in Torhout en deken van het decanaat Torhout, sinds dit jaar het decanaat Torhout-Gistel. De grote liefde voor het orgel is er al van kindsbeen af. "Als je ooit afgestudeerd was, mag je opnieuw een paar jaar lessen volgen in dezelfde discipline. Dat doe ik momenteel. Dat blijft een passie. Dat is een beetje mijn vrije tijd."Luc De Graeve is eveneens een Bruggeling. Hij is geboren op 10 maart 1962 en werd in 1989 priester gewijd. Daarna gaf hij 9,5 jaar les aan de Land- en Tuinbouwschool VABI in Roeselare en was er halftijds aan de slag in het internaat. In 1998 startte hij samen met drie andere priesters en twee leken een kleine religieuze gemeenschap in Assebroek. Hij was onder meer priester in de federatie Zedelgem. In maart vorig jaar werd hij aangesteld als priester binnen de pastorale eenheid Kana. Het duo volgt Marc Vantyghem op, die acht jaar pastoor was in Lichtervelde. De 50-jarige Bruggeling gaat aan de slag in het bedevaartsoord Dadizele. (BV)