Op de hoek van de Beerbosstraat en de Vinkestraat, ook wel eens de Gulden Knok genoemd, stond een kapel die in 1873 werd gebouwd in opdracht van Jean Demeulemeester Van Houtte. De kapel werd gebouwd bij de hofstede van Jean Demeulemeester en werd opgedragen aan het Heilig Hart van Jezus.
...

Op de hoek van de Beerbosstraat en de Vinkestraat, ook wel eens de Gulden Knok genoemd, stond een kapel die in 1873 werd gebouwd in opdracht van Jean Demeulemeester Van Houtte. De kapel werd gebouwd bij de hofstede van Jean Demeulemeester en werd opgedragen aan het Heilig Hart van Jezus. De kapel was aanvankelijk afgedekt met zink, dat echter tijdens de oorlog werd gestolen. Later werden rode dakpannen geplaatst. In 1993 werd onder impuls van 'Bouwkundig Erfgoed Zwevegem' een opfrissingsbeurt uitgevoerd met subsidie passende in het project 'kapelletjesbaan' van de Koning Boudewijnstichting. "Het uitgevallen voegwerk werd hersteld en het pannendak werd vervangen door natuurleien. De aanpalende linde werd eveneens geplant in 1993", licht Freddy Deweer toe.Tijdens de nacht van 8 en 9 april 2017 reed een auto op de kapel in. "De klap was zo hevig dat de kapel gedeeltelijk instortte en niet meer te herstellen was. Daarbij kwam dat de bestuurder zich achteraf niet heeft gemeld, noch bij de eigenaars, noch bij de politie."Een tijdje terug werd door de achterkleinkinderen, Marcel en Pascal Vincke - Vermaut, besloten de kapel te herbouwen. Freddy Deweer nam de coördinatie op zich en voerde ook grotendeels te bouwwerken uit. "Er waren onmiddellijk enkele buurtbewoners bereid hun schouders onder het nieuwbouwproject te steken. Zo werkten ook Luc Dolphens, Herve Vandeputte en J. P. Maes mee, en bekwam Hubert Taelman van zijn zuster in het klooster een prachtig Mariabeeld", vertelt Freddy.Er dienden vooraf heel wat administratieve zaken geregeld te worden en in de zomermaanden werd gestart met de heropbouw van een nieuwe kapel. "De kapel werd herbouwd in zijn huidige vorm, evenwel niet identiek aan de kapel zoals ze in 1873 gebouwd werd. We kregen via de gemeentelijke adviesraad 'Bouwkundig Erfgoed' daar wel kritiek over, maar wie betaald, ook bepaald. Van de gemeente kwam er geen enkele vorm van subsidie", aldus Freddy Deweer.Volgens burgemeester Doutreluingne was er inderdaad een meningsverschil met de adviesraad. Hij gaf ook toe dat er geen toelage of zo kan gegeven worden vanuit de gemeente, gezien de kapel op privégrond staat en dit precedenten zou scheppen. De kapel werd zaterdag 1 december, feest van Sint-Elooi, gewijd door EH Roger Witdouck, Pastoor Emeritus uit Sint-Denijs.(Geert Vanhessche)