"De Bond van de Talrijke Huisgezinnen ontstond in 1921 als een sociale beweging voor de gezinnen", vertelt Dries Buyse. "Na de Eerste Wereldoorlog waren er heel veel huishoudens die hun kostwinnaars, vader en zonen, verloren hadden. De allereerste taak van de Bond was dan ook om die ontwrichte huishoudens te ondersteunen."
...