"De Bond van de Talrijke Huisgezinnen ontstond in 1921 als een sociale beweging voor de gezinnen", vertelt Dries Buyse. "Na de Eerste Wereldoorlog waren er heel veel huishoudens die hun kostwinnaars, vader en zonen, verloren hadden. De allereerste taak van de Bond was dan ook om die ontwrichte huishoudens te ondersteunen."
...

"De Bond van de Talrijke Huisgezinnen ontstond in 1921 als een sociale beweging voor de gezinnen", vertelt Dries Buyse. "Na de Eerste Wereldoorlog waren er heel veel huishoudens die hun kostwinnaars, vader en zonen, verloren hadden. De allereerste taak van de Bond was dan ook om die ontwrichte huishoudens te ondersteunen.""Na de Tweede Wereldoorlog werd de Bond een waar succesverhaal. Er was de 'babyboom' en er drongen zich heel veel gezinsvriendelijke maatregelen op. De Bond werd dan ook meteen ingezet als aanspreekbuis van de gezinnen bij de overheid. Tot in 1961 was De Bond tweetalig, maar dan volgde de splitsing in De Bond van Grote en Jonge Gezinnen en la Ligue des Familles. In 2002 werd de Nederlandstalige naam nog eens gewijzigd in Gezinsbond.""Wat me zo boeit aan deze vereniging is dat ze op een pluralistische en democratische basis is samengesteld", vertelt Dries. "Dit heeft onze gezinnen in de bijna 100-jarige geschiedenis van de Bond geen windeieren gelegd. De Bond stond op de barricade bij de verhoging van de kinderbijslag, bij de gesprekken tot het bekomen van goedkope leningen voor het bouwen of kopen van een woning, bij de onderhandelingen van studietoelagen, voorkeurstarieven openbaar vervoer en kwaliteitsvolle kinderopvang. We hadden ook onze inbreng bij het vaststellen van een vergoeding voor het ouderschapsverlof... Dit alles werd en wordt nog steeds verwezenlijkt dankzij de inzet van duizenden vrijwilligers waarop steeds een beroep gedaan kan worden."Sociale bewogenheid is bij Dries geen ijdel begrip. In 1990 werd hij bestuurslid bij de plaatselijke Landelijke Gilde en een jaar later maakte hij deel uit van de lokale afdeling van de BGJG. "De plaatselijke afdeling van de Bond werkte stimulerend op me in. Ik voelde heel goed de enorme drive bij de bestuursleden om hun afdeling te laten groeien en bloeien, zodat alle leden optimaal konden genieten van de voordelen die de Bond hen aanreikte. Het was toen nog de tijd van de gezinszegels. Ondertussen kennen we sinds 2014 de spaar- en magneetkaart die eveneens als lidkaart fungeert.""Bij de naamsverandering naar Gezinsbond deed zich nog een belangrijke verandering voor, met name dat de vereniging voortaan toegankelijk werd voor alle gezinnen, ook voor die met één of twee kinderen. We hebben nu een heel rijke mix van gezinnen en dat spreekt me enorm aan.""Vanaf 2002 werd ik gewestsecretaris van de Gezinsbond voor het gewest Tielt. Dat gewest groepeert 15 afdelingen. De bedoeling daarvan is om eens te gluren bij de buren en de bestuursleden blijvend te motiveren. We ondernemen tweejaarlijks een fietstocht die steeds door enkele afdelingen georganiseerd wordt. Dit jaar zet onze Meulebeekse afdeling met enkele andere afdelingen haar schouders onder dit project. Verder subsidiëren we ook de plaatselijke afdelingen voor de inspanningen die ze doen en de initiatieven die men neemt.""Eind 2011 stelde ik me kandidaat voor een plaats in de raad van bestuur bij de Gezinsbond. Daarin zetelen 20 afgevaardigden afkomstig uit de vijf Vlaamse provincies. Als gewestsecretaris was ik eveneens een tussenschakel tussen Brussel en de plaatselijke afdelingen. Mijn taak was vooral alles door te ventileren.""Ondertussen ben ik bezig aan mijn tweede legislatuur bij de raad van bestuur. In januari 2018 werd ik uit de 20 rechtstreeks verkozenen van de raad van bestuur gekozen om in het dagelijks bestuur te zetelen. Dat bestaat uit zeven leden en een voorzitter. Ik ben er verantwoordelijk voor 'ledenvoordelen'. Er is maandelijks een bijeenkomst van de raad van bestuur en tevens maandelijks een voorbereiding daarop. Er wordt dus heel wat over en weer gereisd naar Brussel", vertelt Dries."Mijn betrokkenheid bij 'ledenvoordelen' houdt in dat we voldoende handelszaken kunnen motiveren om leden van de Gezinsbond bepaalde kortingen toe te staan bij hun aankopen. Het is mede mijn taak bepaalde centrale partners (zoals Brantano, Standaard Boekhandel, Colmar...) blijvend te stimuleren.""In Meulebeke hebben we een 40-tal handelszaken die in ons systeem geloven. Het is zowel voor onze leden als voor de aangesloten handelszaken een win-winsituatie. Wij blijven de spreekbuis van veel mensen en we proberen op de politieke agenda die ons aanbelangt onze stempel te drukken. Dat doen we niet met acties op de barricades, maar steeds in overleg", rondt Dries Buyse af. (LB)