"Onze gemeente telt nu 10.854 inwoners op een oppervlakte van 2.934 hectare. De Meulebeekse bevolking is heel snel aan het verouderen. Momenteel is 24,8 procent van onze inwoners ouder dan 60 jaar", weet burgemeester Verwilst. "Met de assistentiewoningen in Ter Deeve, de nieuwe kamers in het wzc De Zonnewende en residentie Karel Van Mander, proberen we op een kwaliteitsvolle manier een antwoord te bieden. De drie residenties op de Sint-Vincentiussite met meer dan 50 assistentieflats kaderen eveneens in dit perspectief."
...

"Onze gemeente telt nu 10.854 inwoners op een oppervlakte van 2.934 hectare. De Meulebeekse bevolking is heel snel aan het verouderen. Momenteel is 24,8 procent van onze inwoners ouder dan 60 jaar", weet burgemeester Verwilst. "Met de assistentiewoningen in Ter Deeve, de nieuwe kamers in het wzc De Zonnewende en residentie Karel Van Mander, proberen we op een kwaliteitsvolle manier een antwoord te bieden. De drie residenties op de Sint-Vincentiussite met meer dan 50 assistentieflats kaderen eveneens in dit perspectief."Uit demografische gegevens blijkt dat er geen geboorteoverschot meer is. Dat wil zeggen dat er meer mensen de gemeente verlaten dan er nieuwe gezinnen zich komen vestigen. "Willen we niet ter plaatse blijven trappelen, dan dienen we nu te handelen. Buurgemeenten zoals Tielt, Oostrozebeke, Ingelmunster, Oostrozebeke en Dentergem kennen een bevolkingsaangroei. Wij kunnen niet achterblijven. We zijn nog steeds een betaalbare gemeente waar bouwgronden zeker niet tot de duurste van de regio behoren. We hebben ook goede afspraken met de investeringsmaatschappijen. Ik besef heel goed dat we naast het creëren van voldoende woongelegenheid ook oog moeten hebben voor het optimaliseren van werkgelegenheid, onderwijs, sport- en cultuurinfrastructuur, voldoende groen en een veilig wegen- en fietsnet", aldus de burgemeester.Voor de Eerste Wereldoorlog bouwde bouwmaatschappij De Deeve enkele woningen in de huidige Tuinwijk. Het project werd in 1922 terug opgestart maar bleef sputteren. Het gros van de sociale eengezinswoningen kwam er tussen 1953 en 1973 toen bouwmaatschappij de Mandel zorgde voor een geheel van 114 woonentiteiten. Later kreeg de Tuinwijk nog een uitbreiding door de wijk Ettinge. De Mandelwijk werd in de golden sixties gerealiseerd en nog een decennium later, tussen 1979 en 1986, kwam de Gaverwijk tot stand. Ondertussen zag men op de Paanders de Sperrenwijk groeien. Residentiële woonwijken zoals de Kazantwijk en de Ter Borchtwijk werden eind van de zeventiger jaren verwezenlijkt. Het Goet te Potente, het Valkenhof, het Biezaardhof en de Vlaswijk maakten de rij van eengezinswoningen in wijkverband volledig."In het woonpark Sint-Vincentius komen er 32 nieuwe woningen en een vijftigtal woonentiteiten die als assistentieflats kunnen fungeren", weet Dirk Verwilst. "De eerste residentie De Nieuwe Kapelle nadert nu de ruwbouwvoltooiing en is goed voor 24 assistentieflats. De volgende twee residenties, De Wandeling en Het Aenwijs zullen goed zijn voor elk een vijftiental woonentiteiten."Tussen de Gentstraat en de Oude Gentstraat, in de Lappershoek, vinden we vier nieuwe straten: de Graanstraat, Roggestraat, Tarwestraat en Boekweitstraat. In totaal worden er 102 woningen neergepoot. In het gedeelte langsheen de Oude Genstraat tot aan de Meentakstraat staan er momenteel nog eens 168 nieuwe woningen gepland.Ondertussen krijgt de Kapelhoek ook gestalte. Dit is de wijk die nu aangelegd wordt tussen de Kapellestraat en de Steenstraat, langsheen de Leopold Sacrezstraat. Het project omvat 54 woningen. "In de Henri Dunantstraat komen er 14 woningen en wat de bouwgronden betreft achter de tuinen van de woningen in de Onze-Lieve-Vrouwstraat (gedeelte dat evenwijdig loopt met de Ommegangdreef) daar zijn er al 22 percelen vergund", vult de burgemeester aan.Ondertussen blijft de bouwwoede oplaaien want er staan nog tal van meergezinswoningen (appartementen) op de wachtlijst, denk maar aan site-De Gilde (hoek Pittemstraat Wetstraat), café Germinal en huis Maesekes in de Kapellestraat, woning Devriese op de Goethalsplaats... (LB)