"Er was sinds 2005 al Mijn Oogappel voor het lager buitengewoon onderwijs in het gebouw bij basisschool De Ark in de Bruyningstraat maar daar komt nu ook een aanbod van basisonderwijs voor 2,5 tot 12-jarigen bij. Mijn Oogappel is vanaf nu volledig gevestigd in de Doorniksewijk aan de Sint-Rochuskerk. Nele Boelens uit Avelgem en Stephanie Coquyt uit Melle worden de directeurs. Nele was al van bij de start van Mijn Oogappel buitengewoon onderwijsdirecteur van de school.
...

"Er was sinds 2005 al Mijn Oogappel voor het lager buitengewoon onderwijs in het gebouw bij basisschool De Ark in de Bruyningstraat maar daar komt nu ook een aanbod van basisonderwijs voor 2,5 tot 12-jarigen bij. Mijn Oogappel is vanaf nu volledig gevestigd in de Doorniksewijk aan de Sint-Rochuskerk. Nele Boelens uit Avelgem en Stephanie Coquyt uit Melle worden de directeurs. Nele was al van bij de start van Mijn Oogappel buitengewoon onderwijsdirecteur van de school."We hebben in ons buitengewoon onderwijs eigenlijk altijd al methodisch gewerkt. Met het team volgden we al veel nascholingen de laatste 15 jaar en plukken we van verschillende methodieken. We plakken dus geen etiket op onze werking", klinkt het. "Voor de kleuters bijvoorbeeld zal er met een klasuniek systeem gewerkt worden. Alle kleuters zitten in één groep en we werken als een gezin, naar het 'classe unique'-model dat uit Frankrijk overwaaide. We kiezen bij voor de methodieken van Montessori waar kleuters alles zelf willen en kunnen doen."Gedurende een schooljaar wordt er met zeven hoofdthema's gewerkt in Wero. "We vertrekken van wat in de (leef)wereld gebeurt. Het ritmisch weekplan waar in Mijn Oogappel mee gewerkt wordt, komt uit het Jenaplan. We werken cyclisch en starten altijd met praten. Meningen en ideeën uitwisselen en luisteren naar elkaar, is heel belangrijk. Van praten, verkennen en onderzoeken gaan we over tot werken rond iets. Wat niet in het Jenaplan zit maar wat wij er aan toevoegen is dat we alles samen doen met onze relatie met de Heer, want we zijn een evangelische school. De identiteit waar we voor staan is de Bijbel."Mijn Oogappel blijft bewust een kleine school en zal voor de buurt van de Doorniksewijk een buurtschool worden. "We zijn ervan overtuigd dat mensen uit de buurt die kiezen voor methodeonderwijs dat soms niet kunnen doordat er plaatsen te kort zijn", weet Nele. "Er is nog wat plaats in de school, maar om in te schrijven moet je snel zijn. "We beperken ons tot 33 leerlingen in het buitengewoon onderwijs en 28 in het basisonderwijs, met een maximum van acht leerlingen per geboortejaar in een klas waar maximaal 16 kinderen zullen zitten. In het buitengewoon onderwijs zitten er maximaal 14."Stephanie vertelt dat door 15 jaar te werken met kinderen met leerproblemen en kinderen die specifieke zorg en ondersteuning nodig hebben het team al een ruime expertise opbouwde. "Het speelt in ons voordeel dat we ervaring hebben met verschillende niveaus in een kleine groep. Dat we in mei 2019 een buitengewoon goed doorlichtingsrapport kregen voor ons buitengewoon onderwijs bevestigt dat we op een goede manier bezig zijn met school maken. De ouders worden bovendien sterk betrokken en kunnen bij inschrijving op een inspiratiekaart invullen waar ze zich willen inzetten."Warme maaltijden zijn er niet. "Op maandag, donderdag en vrijdag wordt er gevraagd om 's middags een gezonde lunchbox mee te brengen want we werken veel rond gezond eten en leven. Op dinsdag is er telkens één klas die boodschappen doet en zorgt voor warm eten. Op vrijdag willen we een kop soep aanbieden. Hiervoor werken we samen met een traiteurdienst die groenten ophaalt bij boeren", klinkt het. "Eén keer per maand komt een frietmobiel en is er een klas die een dessertje maakt. Een uitgeruste keuken plaatsen is een 'spaarproject' voor als we gesetteld zijn."Het pand dat naast de Sint-Rochuskerk gevestigd is, wordt namelijk gehuurd. Dat is tijdelijk. "Binnen twee jaar willen we binnen postcode 8500 zo dicht mogelijk bij het huidige pand en bij het centrum een nieuw gebouw vinden. We hopen op wat meer groen. Daar willen we ons permanent vestigen. Dat is voor de toekomst, want nu wilden niet meer wachten omdat de tijd rijp was om te starten."Info: op vrijdag 28 augustus is er een opendeurmoment in de school, Doorniksewijk 83b