Vorige maand zijn de eerste dringende werken gestart om in eerste instantie de zwamaantasting aan te pakken. In 2020 - 2021 zijn heel wat materiaal-technische onderzoeken gepland die informatie zullen opleveren voor de manier waarop interieur, exterieur en de cultuurgoederen moeten worden gerestaureerd.
...