Vorige maand zijn de eerste dringende werken gestart om in eerste instantie de zwamaantasting aan te pakken. In 2020 - 2021 zijn heel wat materiaal-technische onderzoeken gepland die informatie zullen opleveren voor de manier waarop interieur, exterieur en de cultuurgoederen moeten worden gerestaureerd.
...

Vorige maand zijn de eerste dringende werken gestart om in eerste instantie de zwamaantasting aan te pakken. In 2020 - 2021 zijn heel wat materiaal-technische onderzoeken gepland die informatie zullen opleveren voor de manier waarop interieur, exterieur en de cultuurgoederen moeten worden gerestaureerd. Zo zullen tijdens het stratigrafisch onderzoek de verschillende verflagen onder de loep worden genomen om een idee te geven over kleuren en afwerkingen die in de loop der geschiedenis werden gebruikt in het kasteel. Ook het historische papieren behang en het goudlederbehang in de Ridderzaal zal worden onderzocht, net als schilderijen op doek en paneel, de bibliotheekkasten met de wapens van Merghelynck, een aantal kroonluchters en het beeld van Sint-Anna.Een lichtonderzoek moet bepalen hoe het interieur optimaal beschermd kan worden tegen schadelijke lichtinval. Een archeologisch onderzoek zal de opbouw van de funderingen in kaart brengen. "Omdat het monument zo'n grote historische waarde heeft, worden de blootgelegde funderingen en eventuele vondsten ook gekaderd in de historiek van het kasteel" zegt site-ontwikkelaar Stijn Jodts. "Eventueel zal een bouwhistoricus de funderingen en vondsten aanvullend bestuderen. Tijdens de periode van deze vooronderzoeken worden ook dringende consolidatiewerkzaamheden aan het kasteel voorzien. Langer wachten met lekkende daken, uitgespoeld metselwerk en de verdere aanpak van de zwambehandeling zouden nefast zijn voor het gebouw." "De eigenlijke totaalrestauratie van zowel het interieur als exterieur van het kasteel wordt opgestart in het voorjaar van 2022. De vochtproblematiek zullen we aanpakken door daken en regenwaterafvoeren te vernieuwen. Het houten dakgebinte en het schrijnwerk worden gerestaureerd. Het metselwerk van de bouwschil wordt hersteld om vorstschade en uitspoeling tegen te gaan. Het interieur van het kasteel wordt volledig in ere hersteld. De integrale toegankelijkheid van het kasteel wordt in overleg met Inter en het agentschap Onroerend Erfgoed verbeterd. Deze fase zal vermoedelijk afgerond worden in de loop van 2024." "Ondertussen vinden ook de vooronderzoeken van het kasteelpark plaats. Bij de werkzaamheden aan de ondergrond van het kasteelpark zal een archeologisch vooronderzoek de waardevolle erfgoedelementen in kaart brengen. De geplande werken in het kasteelpark zijn voornamelijk bedoeld om het park te behoeden tegen verval en het herstellen 'à l'identique'. We zullen de site ook toegankelijker maken voor een breed publiek, door onder meer nieuwe paden aan te leggen. De restauratie zal ten laatste midden 2028 afgerond zijn."(MVP)