José Vanbossele werd op 25 februari 1934 in Kortrijk geboren. Vader Gerard was spiegelslijper. Zijn lagere humaniora volgde hij aan het Franstalige college Saint-Henri in Komen, waarna hij zijn hogere humaniora afmaakte aan het Koninklijk Atheneum in Kortrijk.
...

José Vanbossele werd op 25 februari 1934 in Kortrijk geboren. Vader Gerard was spiegelslijper. Zijn lagere humaniora volgde hij aan het Franstalige college Saint-Henri in Komen, waarna hij zijn hogere humaniora afmaakte aan het Koninklijk Atheneum in Kortrijk. Daarna trok hij naar de Koloniale School om er een cursus financiële wetenschappen te volgen. In opdracht van de Belgische Staat werkte José dan drie jaar op de belastingdienst in het Congolese Bukavu. Bij zijn terugkeer in Kortrijk vestigde hij zich als zelfstandig boekhouder-fiscalist. Het bleef zijn beroep tot aan zijn pensioen in 1999. Hij is ook nog 20 jaar provinciaal secretaris geweest van de Beroepsbond van Transportondernemers.Men zou het niet onmiddellijk verwachten van iemand die vooral met cijfers bezig is, maar José Vanbossele was ook gepassioneerd door alles wat geschiedenis was, in het bijzonder van zijn geboortestad. Hij publiceerde tal van artikelen over Kortrijk in diverse tijdschriften, zoals De Leiegouw en Curtricke. Daarnaast heeft hij ook enkele belangrijke boekwerken op zijn naam staan. In 1982 publiceerde hi de geschiedenis van het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal, een standaardwerk. Het meest bekend is hij wel van de vierdelige boekenreeks over Kortrijk tijdens de Tweede Wereldoorlog, aan de hand van de dagboeken van dokter Robert Mattelaer; ze verschenen tussen 1986 en 1994. Daarbij aansluitend schreef hij in 1994 samen met André Bleuzé een boekje over alle Kortrijke gesneuvelden in WO II. In 2002 publiceerde hij naar aanleiding van 700 jaar Guldensporenslag 'Kortrijk Anno 1302', waarin hij de voorgeschiedenis en achtergronden belichtte. In 2004 publiceerde hij bij de Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk een lijvige geschiedenis van de Groeningeabdij. Hij kreeg er de provinciale Volkskundeprijs 2007 voor in de categorie niet-academisch gevormden.Een laatste belangrijk werk was 'De Annales Gandenses' een kroniek van de Vlaamse Vrijheidsstrijd tussen 1297 en 1310 die hij in 2008 uit het Latijn vertaalde en samen met dr. Klaas Maddens publiceerde. José was nog een van de laatste schrijvende medewerkers van het heem- en volkskundig kundig blad Curtricke dat meer dan 50 jaar bestaat maar er straks mee ophoudt. In het laatste nummer dat in juni verschijnt, zal dan ook Josés in memoriam staan. José was ook actief bij het liberale Willemsfonds, waarvan hij ondervoorzitter was. Met zijn Vlaamse overtuiging is hij ook lid geweest van het Kortrijkse Elf Julicomité en heeft destijds bijgedragen aan een heropleving van de Guldensporenvieringen in Kortrijk. Hij kreeg hiervoor voor in 2001 de Gouden Pluim die werd toegekend aan 'een persoon die zich onbezoldigd en buiten elke partijpolitiek voor het Vlaamse imago van Kortrijk inzet'. Daarnaast is hij ook lid geweest van de Bibliotheekcommissie en van de Kortrijkse Culturele Raad. José Vanbossele woonde in de Passionistenlaan en was vorige maand net 60 jaar getrouwd met Mireille Caveye. Hij was vader van drie kinderen: Ann (getrouwd met Martin Terrie, Zwevegem) en Dominique (getrouwd met Geo Verstichel, Kortrijk) en Patrick (die als kind overleed). Hij had ook vier kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.De afscheidsplechtigheid heeft volgens zijn wens plaats in de kapel van het O.L.Vrouweziekenhuis in de Budastraat op zaterdag 12 mei om 11 uur.(NOM)