De kerkelijke structuren behelzen naast parochies en een bisdom ook dekenijen. Dit zijn enkele parochies die onder de leiding staan van ...