Er zijn nogal wat vooroordelen over deze vogel die het sterkst met de zee, de kust en maritieme activiteiten geassocieerd wordt. "Als vrijwilligster in het Vogelopvangcentrum (VOC) in Oostende, waar jaarlijks honderden jonge, uit het nest gevallen en andere zilvermeeuwen worden binnengebracht, wilde ook ik meer te weten komen over die beschermde dieren en zo is er een heuse gidsbe...

Er zijn nogal wat vooroordelen over deze vogel die het sterkst met de zee, de kust en maritieme activiteiten geassocieerd wordt. "Als vrijwilligster in het Vogelopvangcentrum (VOC) in Oostende, waar jaarlijks honderden jonge, uit het nest gevallen en andere zilvermeeuwen worden binnengebracht, wilde ook ik meer te weten komen over die beschermde dieren en zo is er een heuse gidsbeurt gebaseerd op mijn finaliteitsproef voor Kustgids bij Syntra West uit ontstaan", vertelt Chantal.Via het proefschrift en tijdens de gidsbeurt komen geïnteresseerden onder meer te weten hoe de zilvermeeuwen leven, vliegen, broeden en communiceren. En hoe vaak de sierlijke vlucht van die meeuw de handel en wandel van de (kust)mens dwarst.Het aantal zilvermeeuwen neemt al jaren af aan onze kust, maar neemt wel in aantal toe in onze steden waar ze in het voorjaar hun eieren op de (platte) daken uitbroeden. "Die toename komt er omdat de meeuwen veel terrein moeten prijsgeven in de kusthavens of andere broedgebieden die ze aan de bouwwoede van de mens kwijtspelen. Op die daken voelen ze zich veiliger voor de mens en andere (roof)dieren.""Veel van die zilvermeeuwen blijven in de stad, waar ze makkelijk aan eten komen en overwinteren", weet Chantal De Boeck. Andere schuiven zo'n 100-tal kilometer naar het zuiden op. Maar exemplaren uit het noorden strijken hier dan neer." "Dagelijks trekken sommige zilvermeeuwen tot tientallen kilometer ver landinwaarts op zoek naar voedsel. Op zee zelf vind je hem/haar tot 10 kilometer van de kust af." Dat zilvermeeuwen hun partner trouw zijn, communiceren met andere meeuwen in de kolonie en meer dan 40 jaar oud kunnen worden, leer je onder meer tijdens deze gidstoer. Je krijgt ook heel wat tips voor het vreedzaam samenleven tussen mens en meeuw.Voor die gidsbeurten werkt de auteur nauw samen met de Oostendse Gidsenkring Lange Nelle. (ML) Meer info: www.gidsenkringoostende.be