Op 14 april 2018 bracht de vierde editie van Music for..., met onder andere het optreden van Kris De Bruyne in trio, maar liefst 20.076 euro op. Deze avond werd georganiseerd op initiatief van de Merkemnaren Koen Bacquaert, Thierry Baes, Jan Bostyn en Greet Desodt onder de noemer 'Music for You(th)' en stond volledig in het teken van die kinderen en jongeren in onze regio die niet altijd de kansen krijgen die ze verdienen.
...

Op 14 april 2018 bracht de vierde editie van Music for..., met onder andere het optreden van Kris De Bruyne in trio, maar liefst 20.076 euro op. Deze avond werd georganiseerd op initiatief van de Merkemnaren Koen Bacquaert, Thierry Baes, Jan Bostyn en Greet Desodt onder de noemer 'Music for You(th)' en stond volledig in het teken van die kinderen en jongeren in onze regio die niet altijd de kansen krijgen die ze verdienen."West-Vlaanderen telt een pak organisaties die op de een of andere manier voor deze doelgroep opkomen en voor hen een structurele werking hebben opgezet. We wilden dan ook heel graag op hun deskundigheid en ervaring een beroep doen om deze kinderen en jongeren een duwtje in de rug te geven", vertelt Jan Bostyn. "We kiezen er bewust voor om de ingezamelde middelen niet aan één enkel project te schenken, maar we proberen de opbrengsten zo efficiënt mogelijk te verdelen om een ruime doelgroep te bereiken. Daarom maakten we samen met de mensen van Streekfonds West-Vlaanderen, op basis van een aantal criteria, een selectie van de projecten waar we steun aan konden toezeggen.""Intussen is de beslissing gevallen en kunnen we enkele organisaties van een financiële steun voorzien", aldus Greet Desodt. "Met de 20.076 euro die we ingezameld hebben, geven we TEJO Ieper, Ons Tehuis Ieper, De Muziekbank, Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Merkem en vrije basisschool Kouterkind Merkem een duwtje in de rug in hun werking rond de vier pijlers die we voor ogen hadden: kans op onderwijsbegeleiding, kans op muziek, kans op sport en vrijetijdsbesteding, kans op een toekomst."TEJO biedt in Vlaanderenlaagdrempelige, therapeutische ondersteuning aan jongeren tussen 10 en 20 jaar. De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten op vrijwillige basis. "We vinden het erg belangrijk dat jongeren in onze regio direct geholpen worden indien zij met psychische of andere problemen te kampen krijgen in plaats van op lange wachtlijsten terecht te komen", zegt Koen Bacquaert. "Net door die laagdrempeligheid charmeert TEJO Ieper ons in het bijzonder. Maar ook Ons Tehuis Ieper verdient onze aandacht in haar werking om de kind-ouderrelatie in moeilijke thuissituaties terug te verbeteren en hen hiertoe een aangepaste en veilige omgeving te bieden.""De 'Muziekbank' van Streekfonds West-Vlaanderen stond van bij het begin hoog op ons lijstje genoteerd", vervolgt Koen. "Sinds 2015 steunt het Streekfonds projecten die heel specifiek muziek als middel gebruiken om kwetsbare kinderen en jongeren te bereiken of te ondersteunen. Via de 'Muziekbank' steunt het fonds allerhande initiatieven: instrumenten worden aangekocht voor kansarme jongeren, tweedehands instrumenten worden hersteld, workshops worden georganiseerd om jongeren op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met muziek. In diezelfde lijn gaan we met de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Merkem en de vrije basisschool Kouterkind Merkem een engagement aan om een ondersteunende rol te spelen voor de kinderen uit eigen dorp voor wie de toeleiding tot de harmonie, de muziekacademie of het schoolgebeuren niet evident is. Van deze twee lokale partners erkennen wij de meerwaarde om onze vooropgestelde doelen voor de allerjongsten uit onze gemeente ook gerealiseerd te krijgen.""Maar de steun vanuit Music for You(th) reikt nog verder dan die 20.076 euro", voegt Thierry Baes toe. "Music for You(th) leverde naast de rechtstreekse opbrengst van onze benefietavond bijkomend ruim 18.000 euro op." Dit additionele bedrag werd toegewezen aan twee projecten: Tronkestik, het educatief centrum voor gezinnen en groepen uit Brugge, en vzw De Walhoeve in Westvleteren als organisatie in de jeugdzorg."Door de medewerking, de inzet en de expertise van al deze mensen en hun projecten hopen we de verzamelde middelen in een duurzaam en blijvend resultaat om te zetten. We bedanken hierbij nogmaals graag alle mensen die op de een of andere manier aan het realiseren van dit enorme bedrag hebben bijgedragen. Want het is slechts dankzij die ongeziene steun en het enthousiasme van de verenigingen, de handelaren, de inwoners van Merkem en daarbuiten dat deze editie opnieuw een succeseditie geworden is", besluit het viertal.(TOGH)