Merkem krijgt er ruim 100 woningen bij

Burgemeester Joris Hindryckx bij het stuk grond in de Stationsstraat waar het nieuwe woonproject zal komen.© ACK
Burgemeester Joris Hindryckx bij het stuk grond in de Stationsstraat waar het nieuwe woonproject zal komen.© ACK
Annie Callewaert
Annie Callewaert Medewerker KW

In Merkem vond een digitale infomarkt plaats over een woonproject in de Stationsstraat. 66 geïnteresseerden vernamen hoe er in woonuitbreidingsgebied ruim 100 nieuwe woningen gerealiseerd kunnen worden.

Burgemeester Joris Hindryckx legde uit dat de grond waar het project komt woonuitbreidingsgebied is en dat dergelijke grond niet zomaar bebouwd kan worden maar moet gebruikt worden voor sociale doelen. “Hierbij wordt normaal een verdeling van 20 procent koopwoningen en 80 procent huurwoningen voorzien. De gemeente is geen betrokken partij. Er wordt voor dit project samengewerkt met de sociale woonmaatschappijen IJzer en Zee en De Mandel. Het project krijgt de naam ‘De Elf Gemeten’. Voor Merkem is het project een meerwaarde. Het kan een bloei betekenen voor de school, de winkels, enz.”

Vierkantshoeve

Boris Huyghebaert kwam in naam van studieteam Atelier Romain uitleg geven. “Met ons studieteam hebben we een analyse gemaakt. Samen met de beide bouwmaatschappijen, de gemeente en de Vlaamse overheid zal nu gewerkt worden om de plannen gestalte te geven. Het is de bedoeling om vier woonerven te verwezenlijken, naar het voorbeeld van de vierkantshoeves. Elke cluster zal een eigen binnenplein of binnenerf, een soort van eiland dus, hebben van ongeveer een 900 vierkante meter. Er zullen in totaal 108 woningen worden gebouwd. Er wordt bijzondere aandacht geschonken aan het groene karakter van de omgeving en om dat te behouden en te benadrukken zullen een boomgaard en struiken worden geplant.”

“Elke woonunit zal een eigen voordeur en een private achterdeur hebben”, gaat Boris Huyghebaert verder. “De woningen verschillen in grootte. De kleinste hebben 2 slaapkamers, de grootste 5. Op de hoek van elke woonunit zal een stapelwoning worden gerealiseerd, een woning met drie etages en een dak waar slaapkamers kunnen in ondergebracht worden. De stapelwoning, het woord zegt het al, is een woning waarin verschillende woonunits boven elkaar geplaatst zijn.”

Holle weg

Het principe van duurzame mobiliteit zal worden toegepast. Te voet en met de fiets kan je overal passeren. Maar het is niet de bedoeling dat je de auto bij de huizen parkeert. Er zal op twee plaatsen een parking worden voorzien, de ene zal plaats bieden aan 63 auto’s, de andere aan 87.

Voor de hulpdiensten zijn doorgangen voorzien alsook voor de landbouwers voor wie er een speciale holle weg wordt aangelegd. De werken zullen in verschillende fases worden gestart, te beginnen aan de kant van de Stationsstraat in de richting van de Valkestraat.”

“Er wordt bijzondere aandacht geschonken aan het groene karakter van de omgeving”

“Voor het kopen van een sociale woning moet je aan een aantal voorwaarden voldoen: de minimumleeftijd is 18 jaar, men mag geen te groot inkomen hebben en men mag geen andere eigendom hebben”, legt directeur Alexander Hiele van sociale woonmaatschappij IJzer en Zee uit. “Daarnaast wordt voorrang gegeven aan mensen met een band met de gemeente. Je woont er al of je werkt er, dan kan men inschrijven en de toewijzing gebeurt via een lijst. Wie het eerst ingeschreven is komt het eerst aan beurt.”

Wachtlijsten

Ook voor het sociaal huren zijn er regels. Die zet directeur van De Mandel, Stefanie Vandenabeele, nog even op een rij. “Om in aanmerking te komen moet je inschrijven, minimaal 18 jaar zijn, mag je geen eigendommen hebben en qua inkomen moet je voldoen aan voorwaarden. Er wordt gekeken naar de gezinssamenstelling om een gepaste woning aan te bieden, mensen met bijvoorbeeld een fysieke beperking hebben absolute voorrang, een band met de gemeente hebben speelt een heel belangrijke rol en de volgorde van inschrijven is chronologisch en er wordt ook op dezelfde manier toegekend.” Dat de bouw van nieuwe sociale woningen hard nodig is bewijzen de wachtlijsten: bij IJzer en Zee staan 108 mensen op de lijst om een woning te huren, bij De Mandel zijn dat er 440.

Wie meer info over het project wil of met vragen zit kan een mail sturen naar algemeen directeur van de gemeente Houthulst Dries Braeye, dries.braeye@houthulst.be . Om je kandidaat te stellen kan je contact opnemen met het sociaal huis van de gemeente in Vijverstraat 30, Houthulst, 051 70 41 64, of woonmaatschappij IJzer en Zee via info@ijzerenzee.be en bouwmaatschappij De Mandel via info@demandel.be .

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.