Mensen met beperking gaan in gesprek met Vlaams minister Bart Somers over mensenrechten: “Als maatschappij ons te lang betuttelend opgesteld”

Tijdens het ONTmoetingscafé met de Vlaamse Minister van Samenleven Bart Somers werd het mensenrechtenspel gespeeld. © LBR
Laurie Bailliu
Laurie Bailliu Medewerker KW

Bij sociale organisatie De Lovie vzw in Poperinge nam Vlaams minister van Gelijke Kansen Bart Somers (Open VLD) deel aan het ONTmoetingscafé van Onze Nieuwe Toekomst vzw (ONT), een organisatie die gedragen wordt door mensen met een verstandelijke beperking. Tijdens het ONTmoetingscafé nemen mensen met een beperking het woord. “Wij zijn experts in ons eigen verhaal vertellen en dit meenemen naar anderen. We komen op voor gelijke rechten en plichten”, zegt voorzitter ONT vzw, Didier Peleman.

Onze Nieuwe Toekomst (ONT) is opgericht door en voor mensen met een verstandelijke beperking. De Gentse vzw een zelf-advocatenbeweging die opkomt voor gelijke rechten voor mensen met een beperking in Vlaanderen. De organisatie telt een dertigtal kernleden en wordt ondersteund door coaches die helpen uitvoeren waar volgens de kernleden samen moet aan gewerkt worden. Daarnaast heeft Onze Nieuwe Toekomst een uitgebreid netwerk van partnerorganisaties. Praten over hun eigen noden, ervaringen delen en opkomen voor rechten en gelijkwaardigheid zijn de belangrijkste doelstellingen.

“Al 25 jaar zorgen wij ervoor dat mensen met een beperking zelf hun rechten kunnen leren kennen. Dat is niet altijd evident, want ook in Vlaanderen worden mensen met een beperking nog steeds onderschat. Met de gepaste ondersteuning, kunnen we mensen met een beperking nochtans een stem geven op een laagdrempelige manier. Hieraan is er een grote nood”, zegt Jan Van den Meerschaut, projectmedewerker Onze Nieuwe Toekomst.

“Iedereen heeft eigen talenten en dromen. Die willen we waarmaken, maar dat is niet altijd gemakkelijk” – Michiel Storme, lid Onze Nieuwe Toekomst

ONTmoetingscafés

Zo’n vijfentwintig keer per jaar gaan de kernleden van ONT naar plaatsen in Vlaanderen om ONTmoetingscafés te organiseren. Onze Nieuwe Toekomst vzw ontvangt hiervoor jaarlijks projectsubsidies vanuit Gelijke Kansen. Het gaat om andere voorzieningen, woonvormen of organisaties waar mensen met een beperking aanwezig zijn. ONTmoetingscafés zijn plekken waar mensen met een beperking met elkaar in gesprek gaan, van elkaar leren en elkaar ondersteunen. Zo krijgen ze een stem. “Mensen hebben eigen mogelijkheden en talenten om hun verhaal te vertellen. Zo kunnen ze zelf kansen creëren om in dialoog te gaan met anderen. Als zelf-advocaten proberen wij mensen hierbij te helpen, want wij zijn zelf ervaringsdeskundigen. Eigenlijk zijn wij experts in ons eigen verhaal vertellen en dit meenemen naar anderen. We zijn een vriendengroep die opkomen voor gelijke rechten en plichten”, zegt Didier Peleman, voorzitter ONT vzw.

(Lees verder onder de foto.)

Didier Peleman en Michiel Storme van Onze Nieuwe Toekomst, en minister Bart Somers.
Didier Peleman en Michiel Storme van Onze Nieuwe Toekomst, en minister Bart Somers. © LBR

“Mensen met een beperking moeten kunnen zijn wie ze willen zijn. Vrijheid is een recht van iedere persoon en daar streven we voor. Iedereen heeft eigen talenten en dromen. Die willen we waarmaken, maar dat is niet altijd gemakkelijk. We proberen een verschil te maken en elkaar te versterken”, zegt Michiel Storme, lid van ONT. “De gelijkheid voor mensen met een beperking is nog niet voldoende en er is nog een lange weg te gaan. De toegankelijkheid van de bussen of bepaalde voetpaden bijvoorbeeld, maar ook op vlak van wonen en onderwijs. Er zijn nog veel problemen en dat vraagt tijd. We komen op voor onze rechten. Dat doe ik niet alleen voor mezelf, maar ook voor anderen.”

Mensenrechtenspel

Een ONTmoetingscafé gaat ook over samen rechten verkennen. Om gesprekken laagdrempelig te kunnen voeren, heeft ONT vzw verschillende spellen en methodieken ontwikkeld. Tijdens het ONTmoetingscafé in De Lovie vzw werd het mensenrechtenspel gespeeld met de Vlaamse Minister van Samenleven Bart Somers , een soort ganzenbord met verschillende vragen. Het spel wordt geleid door kernleden van ONT vzw, ondersteund door coachen. Aan elke tafel waren deelnemers met een verstandelijke beperking en ook begeleiders van de De Lovie vzw en ONT vzw. De Lovie vzw ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking.

“Als De Lovie vzw dromen we van een wereld waarin eenieder écht kan samenleven, wonen en werken. Een wereld waarin iedereen zichzelf kan en mag zijn. De visie van De Lovie vzw en die van ONT vzw matchen heel sterk. Hun ervaring en expertise is ook voor ons als organisatie zeer verrijkend om de personen die we ondersteunen te versterken en te laten groeien vanuit hun talent, zodat ook zij kunnen en mogen schitteren. Het is fijn en dankbaar om te zien dat we van elkaar kunnen leren en hoe we ook elkaar als organisaties kunnen versterken”, zegt Frederik Desodt van De Lovie.

“Mensen met een beperking kunnen net zo goed zelf zeggen hoe ze met zaken omgaan of hoe ze behandeld willen worden” – minister Bart Somers

“Het spel is ontwikkeld aan de hand van de ervaringen van de mensen van Onze Nieuwe Toekomst zelf. In dit geval gaat het over belangrijke zaken in het leven van mensen met een beperking zelf. En hoe die zich verhouden tot hun fundamentele rechten en vrijheden zoals vastgelegd en in het VN-verdrag voor de rechten voor personen met een handicap. Vragen gaan over privacy, gelijkwaardigheid, deelnemen of eigen keuzes maken. Dankzij dit spel worden drempels om aan de samenleving deel te nemen zichtbaar. Met de juiste ondersteuning kijken we daarna naar oplossingen”, aldus Didier.

(Lees verder onder de foto.)

Tijdens het ONTmoetingscafé met de Vlaamse Minister van Samenleven Bart Somers werd het mensenrechtenspel gespeeld.
Tijdens het ONTmoetingscafé met de Vlaamse Minister van Samenleven Bart Somers werd het mensenrechtenspel gespeeld. © LBR

Gelijke kansen

ONTmoetingscafés fungeren niet enkel als spreekbuis van mensen met een handicap, maar helpen ook aan een realistische beeldvorming. “Gelijke kansen en een gelijkwaardige behandeling lijken op papier vanzelfsprekend. Dat zijn ze niet en in dit ontmoetingscafé heb ik zelf ervaren hoe mensen met een beperking perfect in staat zijn om te zeggen waar het op staat, mits aangepaste ondersteuning. Geen betutteling, maar empowerment”, zegt minister Bart Somers. “Vandaag heb ik aan den lijve ondervonden dat mensen met een beperking net zo goed zelf kunnen zeggen hoe ze met zaken omgaan of hoe ze behandeld willen worden. Als maatschappij hebben we te lang met de beste bedoelingen ons betuttelend opgesteld tegen mensen die ondersteuning nodig hebben. Maar luisteren en mits kleine aanpassingen mensen voor zichzelf laten opkomen, versterkt de eigenwaarde en de zelfstandigheid. Zo zetten we als maatschappij echt een stap vooruit richting gelijke kansen en gelijkwaardigheid. ”

Info: www.ont.be

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.