Menen: “We gebruiken veel foto’s en logo’s in onze communicatie”

Axel Vandenheede

In september 2013 haalde stad Menen het wereldnieuws: ambtenaren spraken vanaf dan nog enkel Nederlands aan het loket. Indien dit niet lukte, gebruikten ze desnoods pictogrammen om te communiceren. “Bijna vier jaar later is de evaluatie positief”, aldus Martine Fournier. “We doen er intussen alles aan om anderstaligen Nederlands aan te leren.”

Deze reportage maakt deel uit van ons ‘Dossier Het gemeenteloket’.

Stad Menen zet in op een goede dienstverlening, benadrukt burgemeester Martine Fournier (CD&V). “We hebben in 2013 beslist om tweemaal per maand het stadhuis op zaterdag te openen, de eerste en derde zaterdag van de maand van 9.30 uur tot 11.30 uur. Dat is een succes. We hebben ook de openingsuren tijdens de week vervroegd van 9 uur naar 8.30 uur. Op donderdag kan de Menenaar hier terecht van 16 uur tot 18.30 uur en ook dan komt er veel volk over de vloer.”

“Wie wil, kan een afspraak maken. Maar een stadhuis waarin je enkel op afspraak terechtkan, is momenteel niet aan de orde. Dan zou de spontaneïteit van de dienstverlening verdwijnen.”

Wie naar het stadhuis komt, moet wel Nederlands spreken om geholpen te kunnen worden. In september 2013 voerde het stadsbestuur die maatregel in. “Op vraag van de ambtenaren zelf”, benadrukt de burgemeester. “Bepaalde ambtenaren spreken verschillende talen en doen dat ook graag, anderen kunnen dat, maar willen dat liever niet en sommige ambtenaren zijn enkel het Nederlands machtig. Voor alle duidelijkheid: in Menen moet een ambtenaar enkel Nederlands spreken.”

“Binnenkort opent er een taalhoek in de bibliotheek”

Associaties

“We zijn bijna vier jaar geleden de taalwetgeving beginnen toe te passen en consequent Nederlands beginnen te spreken. Maar we hadden niet gedacht dat dit door internationale media zou worden opgepikt. Een voordeel daarvan was wel dat iedereen meteen wist dat je in het Meense stadhuis enkel in het Nederlands bediend kon worden.”

Martine Fournier stelt dat dit zeker geen pestmaatregel is. “Integendeel! Wij wilden én willen de anderstalige Menenaar ertoe aanzetten om Nederlands te leren. Zelf doen wij er alles om hen te helpen. Zo zorgen we ervoor dat onze folders en flyers in eenvoudig Nederlands zijn opgesteld en we gebruiken veel logo’s en foto’s. Binnenkort opent er ook een taalhoek in de bibliotheek waar mensen materiaal kunnen gebruiken om de taal te leren. We zullen ook taaltips geven aan wie dit wil.”

Menen:

“Voor veel diensten werd bovendien een fiche gemaakt waarop alle informatie in eenvoudig Nederlands staat, geïllustreerd met afbeeldingen. Zo kunnen de mensen die de taal niet of minder machtig zijn associaties maken tussen woord en beeld“, besluit Martine Fournier.

“Niet enkel op afspraak werken”

In Wervik werkt geen enkele stadsdienst enkel op afspraak. “De diensten zijn bereikbaar tijdens de openingsuren van het stadhuis: elke voormiddag van 9 tot 12 uur en op woensdag van 14 tot 18 uur”, vertelt beleidscoördinator Liesbeth Hollebeke. “De dienst burgerzaken is elke eerste zaterdag van de maand open van 9 tot 12 uur voor een beperkte dienstverlening, behalve in juli en augustus. Bij de meeste diensten is het wel mogelijk een afspraak te maken.”

De stad heeft wel plannen om meer op afspraak te werken. “Begin volgend jaar wordt het nieuwe onthaal geopend. De bedoeling is om dan ook op afspraak te gaan werken. De reden is efficiëntie: de diensten kunnen meer voorbereid zijn om de inwoners te ontvangen. Daarnaast vermijdt een afsprakensysteem wachttijden voor de bezoekers. Het is echter niet de bedoeling om uitsluitend nog op afspraak te werken.”

In Wevelgem werken alle diensten op afspraak op maandag van 16 tot 18.30 uur. “Het systeem van werken op afspraak wordt vanaf 1 september uitgebreid”, stelt gemeentesecretaris Kurt Parmentier. “Alle diensten zullen op afspraak werken op maandag van 13.30 tot 18.30 uur. De dienst burgerzaken in de deelgemeenten Gullegem en Moorsele zal op maandag van 13.30 tot 18.30 uur open zijn op afspraak. Dit is een uitbreiding van de huidige openingsuren. Bij de dienst burgerzaken zullen inwoners elke morgen, behalve op donderdag, op afspraak kunnen langskomen.”

Enkel op afspraak werken, wordt niet overwogen. “Dit zou een te bruuske verandering betekenen. De mogelijkheid om vanaf september elke morgen op afspraak langs te komen bij de dienst burgerzaken wordt gezien als een informele manier om het langskomen op afspraak te promoten. Er wordt immers één loket op afspraak voorzien, naast de andere loketten waar je terecht kan zonder afspraak, maar waar ook wat (beperkte) wachttijden kunnen zijn.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.