Heb jij een idee om je wijk op te fleuren, veiliger of slimmer te maken? De stad maakt 25.000 euro per jaar vrij om die ideeën uit te voeren. Dat gebeurt via de campagne 'burgerbudgetten'. "Met deze campagne geven we de regie aan de burger", zegt schepen van Participatie Herman Ponnet (SP.A). "Ingediende projecten worden door een jury beoordeeld en krijgen financiële steun voor de uitvoering ervan. De beoogde projecten zijn duurzaam, brengen mensen samen of mikken op het ...

Heb jij een idee om je wijk op te fleuren, veiliger of slimmer te maken? De stad maakt 25.000 euro per jaar vrij om die ideeën uit te voeren. Dat gebeurt via de campagne 'burgerbudgetten'. "Met deze campagne geven we de regie aan de burger", zegt schepen van Participatie Herman Ponnet (SP.A). "Ingediende projecten worden door een jury beoordeeld en krijgen financiële steun voor de uitvoering ervan. De beoogde projecten zijn duurzaam, brengen mensen samen of mikken op het welbevinden van de wijkbewoners."Voorbeelden uit andere gemeenten zijn onder meer het aanplanten van groenzones, de organisatie van dialoogsessies voor jongeren of de installatie van gevelbankjes."Iedere inwoner van Menen ouder dan twaalf jaar kan zo'n project aanvragen", aldus schepen Ponnet. "Het budget wordt evenredig verdeeld over tien wijken van Menen, Lauwe en Rekkem. Het totaalbudget van de komende vijf jaar wordt verdeeld à rato van het bewonersaantal in de betreffende wijk. Elk jaar doen we een oproep in twee van die tien wijken. We hopen om binnenkort al de uitrol in twee wijken te kunnen testen."Tegen eind deze legislatuur zullen de verschillende wijken aan de beurt zijn gekomen. Een wijk is ruimer afgebakend dan wat we er meestal onder verstaan. Zo tellen Lauwe en Rekkem in het project Burgerbudgetten elk twee wijken: 'Lauwe' en 'Lauwe-Statiewijk-Tuinwijk' en 'Rekkem Centrum-Dronckaert' en 'Rekkem Paradijs-Trilloy'. De overige zes wijken liggen in deelgemeente Menen."Het principe is eenvoudig", vervolgt Herman Ponnet. "Burgers dienen projecten in tegen de deadline die door het bestuur is bepaald. De oproep zal steeds plaatsvinden in het voorjaar. De ingediende projecten worden door een jury van zowel burgers als ambtenaren gescreend op hun vernieuwende karakter, op duurzaamheid of in welke mate het mensen samenbrengt. Alle projecten die weerhouden worden, komen op een digitaal platform, waarop iedere inwoner ouder dan twaalf jaar van de betreffende wijk kan stemmen."Het volledige reglement ligt ter inzage op het stadhuis en zal meegedeeld worden bij de uitrol van het project. Dat reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 6 mei. Dat verliep niet van een leien dakje, de oppositie had liever het punt verdaagd. Het bestuur wou er toch mee doorgaan, zo kunnen ze nog dit jaar de eerste wijken aanspreken en de gelegenheid geven om projecten in te dienen. (SLW)