"Wij staan voor de bevordering van kleinschalige, duurzame land- en tuinbouw en voor het uitbouwen van de lokale economieën. Voedselteams wil een voortrekkersrol vervullen op het vlak van de korte keten en alternatieve bedrijfsvoering en die toegankelijk en aantrekkelijk maken voor een breed publiek", zegt regiowerker en begeleider Jan Haegeman.
...

"Wij staan voor de bevordering van kleinschalige, duurzame land- en tuinbouw en voor het uitbouwen van de lokale economieën. Voedselteams wil een voortrekkersrol vervullen op het vlak van de korte keten en alternatieve bedrijfsvoering en die toegankelijk en aantrekkelijk maken voor een breed publiek", zegt regiowerker en begeleider Jan Haegeman.In 1996 werd de aftrap gegeven met het eerste lokale Voedselteam, bestaande uit een groep mensen uit eenzelfde buurt die samen voedsel aankocht, rechtstreeks bij de lokale en regionale boeren. "Die samenwerking van voedselproducenten en gebruikers is vooral een sociaal-culturele beweging die mensen activeert met betrekking tot duurzame voeding, afkomstig uit de regio en met respect voor de aarde en de natuur. De producent behoudt alsook het recht op autonome keuzes en prijszetting." De producenten staan dus centraal in het verhaal van Voedselteams. Herstel in vertrouwen en een eerlijke handelsrelatie ontwikkelen is precair in de korte keten. "Voedselteams maakt werk van deze vertrouwensrelatie door grondige screenings te organiseren. De producenten van Voedselteams zijn boeren, telers en ambachtelijke verwerkers. Zij worden geselecteerd op basis van hun ecologische, economische en sociale bedrijfsvoering. Producenten, die leveren aan Voedselteams, letten op de herkomst van hun grondstoffen, het gebruik van meststoffen, het respect voor de biodiversiteit en de goede zorg voor het land, op de verstandige omgang met energie, het beperken van verpakking en zoveel meer." Behalve met boeren werkt Voedselteams ook samen met sommige verwerkers en Wereldwinkels. Ook hierbij zijn criteria van fair trade, respect en duurzaamheid van toepassing.Inmiddels is Voedselteams al uitgegroeid tot een beweging van 180 teams en een 200-tal producenten verspreid over verschillende regio's in heel Vlaanderen. Menen mocht zeker niet achterblijven en een groepje vrijwilligers zal vanaf februari voor Voedselteams met plezier de handen uit de mouwen steken. "Als vrijwilliger zullen wij zorgen voor het praktische en de sociale dynamiek. Als we ieder jaar op een twintigtal gezinnen mogen rekenen, dan zullen we meer dan tevreden zijn", weet vrijwilliger Emilie Gelaude. Een achttal vrijwilligers zal dit lokaal van Voedselteams draaiend houden. "Voedselteams koopt samen basisvoedsel aan bij lokale of regionale producenten en wekelijks kan dit dan door de klant afgehaald worden in een gemeenschappelijk depot. De bestellingen en betalingen van de producten gebeuren via onze webwinkel. Iedere regio heeft zijn eigen werking, maar de basis is overal dezelfde", aldus Jan. Om de mensen in Menen wegwijs te maken rond dit idee organiseert Voedselteams op donderdag 16 januari om 19.30 uur een infoavond in CC De Steiger. "Iedereen is welkom en zal er uitleg krijgen omtrent onze organisatie. Men zal er alsook een lokale boer ontmoeten mét enkele heerlijke proevertjes", lacht Jan. (NV)Info: info@voedselteams.be, https://localfoodworks.eu, 0470 92 16 81.