Menen investeert 620.000 euro in speel- en bewegingstoestellen

©wilfried Ossieur WO
©wilfried Ossieur WO
Redactie KW

Na een aanbestedingsprocedure werd de firma EIBE aangesteld om de komende vier jaar de vaste partner van Menen te worden bij het vernieuwen van de speel- en beweeginfrastructuur. “Het is de bedoeling dat we de komende periode 620.000 euro investeren in het vernieuwen en aanleggen van speeltuinen”, zegt schepen van Publieke Ruimte Patrick Roose.

“Een werkgroep uit de Stad Menen is al een zestal maanden ijverig bezig met het opstellen van het bestek en het beoordelen van de verschillende offertes. die binnenkwamen. Uniek aan de procedure was dat we een groot deel van de beoordeling lieten gebeuren door de burgers zelf, onder wie 50 procent schoolgaande kinderen uit Groot-Menen. Wij als stad vonden het van essentieel belang dat kinderen, jongeren en deskundigen hun stem konden geven aan de in hun ogen beste aanbieder.”

“In eerste instantie was het de bedoeling om 25 deskundigen en 25 schoolgaande kinderen samen te brengen in Park Ter Walle om integraal alle voorstellingen te kunnen volgen maar door de tweede coronagolf hebben we heel snel moeten omschakelen naar een digitaal alternatief. Ondertussen hebben we via diezelfde werkgroep een prioriteitenlijst opgesteld om te bepalen welke speelterreinen we in 2021 zullen aanpakken in Menen, Lauwe en Rekkem. Dit hebben we gedaan aan de hand van inspectieverslagen van de huidige toestellen die in onze stad staan. Maar we hebben ook een demografische studie gedaan om te zien waar er veel kinderen wonen en waar er nog geen ontspanningsmogelijkheden zijn in de publieke ruimte”, aldus schepen Patrick Roose. (WO)

Een presentatiefilmpje:

Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.