Menen denkt na over toekomst van de kerk: “Binnenkort petanque in Verrijzeniskerk?”

Met het oog op het opmaken van een kerkenbeleidsplan mogen de burgers van Groot-Menen hun mening met betrekking tot de toekomst van de kerken geven. Concreet voor Lauwe gaat het dus over de toekomst van de Sint-Bavokerk (foto) en de Verrijzeniskerk. © WO
Redactie KW

De inwoners van Menen krijgen de kans om hun mening over de toekomst van hun kerken te geven. Het stadsbestuur maakt met het oog op die toekomst een kerkenbeleidsplan op en organiseert verschillende inspraakrondes, waarbij men de mening van de burger wil horen. In Lauwe vond al zo’n participatiemoment plaats, binnenkort komen ook Menen en Rekkem aan de beurt. Het participatiemoment in Lauwe werd bijgewoond door een veertigtal aanwezigen. Met die opkomst waren de organisatoren – het Meense stadsbestuur en Leiedal – tevreden.

Het participatiemoment in Lauwe is de tweede fase op de weg naar een kerkenbeleidsplan voor de kerken in Menen. Concreet voor Lauwe gaat het over de Sint-Bavokerk en de Verrijzeniskerk. Het stadsbestuur legde uit dat er een verbroken evenwicht is tussen het aantal parochiekerken en het efficiënte gebruik van de gebouwen. In een eerste fase werd een stand van zaken opgemaakt en een stuurgroep opgericht die dit project zal opvolgen.

De uiteindelijke opmaak van het kerkenbeleidsplan is de tweede fase. Dat plan moet zowel door de kerkelijke instantie – het bisdom – als door de burgerlijke instantie – het stadsbestuur – goedgekeurd worden. Beide partijen moeten dus tot een vergelijk komen. Gaat het bisdom niet akkoord, dan komt er geen plan. Is de stad niet akkoord dan dreigt de financiële steun weg te vallen.

“Uit respect voor de mensen die hun leven aan de Verrijzeniskerk gewijd hebben, pleiten we voor een uitdoofscenario” – Patrick Caenen, lid kerkbestuur

Een eerste verkenning van de situatie leert dat zowel de Sint-Bavokerk maar vooral de Verrijzeniskerk een lage bezettingsgraad hebben. Bovendien liggen beide kerken op wandelafstand van elkaar. Rond de Verrijzeniskerk werd in het verleden al heel wat gespeculeerd. Tien jaar geleden al was er al het idee om er een ontmoetingscentrum van te maken, en in het nabije verleden leek ze voor sommigen ideaal om er indoor petanquevelden aan te leggen.

Die realiteit ziet Patrick Caenen van het kerkbestuur ook onder ogen. Hij vroeg om niets overhaast te doen. De kerkfabriek is het ermee eens dat de Verrijzeniskerk een nieuwe bestemming moet krijgen, maar vraagt om dit op de langere termijn te bekijken. “Vele inwoners hebben een groot deel van hun leven aan het oprichten van deze kerk in de jaren ’70 gewijd. Uit respect voor hen pleiten we daarom voor een uitdoofscenario, waarbij in een eerste fase het gedeelte dat momenteel niet gebruikt wordt een nevenbestemming voor de lokale gemeenschap krijgt.”

De aanwezigen op het participatiemoment mochten zich vervolgens uitspreken hoe ze de toekomst van ‘hun’ kerken zien. Willen ze dat alles bij het oude blijft, en behoudt een kerk haar louter religieuze bestemming, of moeten we dat in de toekomst breder zien en is er ruimte voor andere activiteiten. En wat mogen die activiteiten dan wel zijn. Een ruimte voor concerten, sportevenementen, tentoonstellingen, feesten, een overdekte markt…?

Naar drie kerken?

Een aantal aanwezigen was sceptisch. “Alles ligt toch al vast. Met dit informatiemoment probeert stad Menen enkel een dragend kader te creëren”, luidde het. Jos Helewaut, voorzitter van het kerkbestuur, was positiever. Hij beseft dat er iets moet veranderen en hoopt dat er met de wensen van de inwoners rekening zal worden gehouden. “Die opmerking is niet helemaal onterecht”, zei hij.

Een 40-tal aanwezigen kwam mee debatteren over de toekomst van de Verrijzenis- en Sint-Bavokerk.
Een 40-tal aanwezigen kwam mee debatteren over de toekomst van de Verrijzenis- en Sint-Bavokerk.© SLW

“Tien jaar geleden hoorde ik al dat er na de herschikking nog drie kerken voor erediensten zouden overblijven: één in Menen, één in Rekkem en één in Lauwe. Maar we kunnen tenminste wel helpen nadenken over de bestemming van alle gebouwen. Op ons aandringen heeft stad Menen niets overhaast. Participatiemomenten als deze zijn belangrijk. We moeten er ons wel rekenschap van geven dat een herbestemming de kostprijs van het onderhoud van die gebouwen niet wegneemt. Het is al tien jaar dat het dak van de Verrijzeniskerk aan herstelling toe is. Dat is een kost die sowieso op ons afkomt. Er zal verwarming nodig zijn, sanitair, parking….”

Belangstelling

De organisatoren mochten dan wel tevreden zijn met de opkomst, het kerkbestuur dacht er anders over. Slechts 40 mensen die zich voor de toekomst van de kerken, toch zowat het belangrijkste erfgoed in de gemeente, interesseert! Er was één schepen en ook enkele raadsleden aanwezig. Jos Helewaut had graag wat meer beleidsmensen aanwezig gezien. (SLW)

“In Rekkem zijn toch zaaltjes genoeg voor activiteiten?”

Ook voor het participatiemoment in het Dorpshuis in Rekkem op dinsdag 23 januari kwam een 40-tal mensen opdagen. Met de Sint-Niklaaskerk en de Maagd der Armenkerk beschikt Rekkem over twee kerken die in een uitstekende staat verkeren.

Schepen Laurent Coppens (CD&V), bevoegd voor Kerkfabrieken, ziet voor de Rekkemse kerken geen specifieke knelpunten: “De gemiddelde periodieke kosten vallen mee, de toekomstige investeringskosten zijn laag en ook het gemiddeld aantal bezoekers valt mee.” Zo is de Maagd der Armenkerk op de wijk Paradijs met 181 diensten per jaar en gemiddeld 70 bezoekers per dienst een druk bezocht bedevaartsoord, zeker tijdens de maand mei.

Risquons-Tout

Het religieuze kerkgebouw is een zaalkerk, min of meer vergelijkbaar met de Sint-Janskerk op de Koekuit en een meer multifunctionele invulling kan er gemakkelijk gerealiseerd worden. “Gezien de wijkkerk toch op drie kilometer van de Sint-Niklaaskerk ligt, lijkt het me wenselijk om haar religieuze functie te behouden, maar het is wel een type kerk dat zich ook uitstekend leent voor allerlei andere sociale bijeenkomsten”, aldus schepen Coppens.

“De wijkkerk is uitstekend voor allerlei andere sociale bijeenkomsten” – Laurent Coppens (CD&V), schepen van Kerkfabrieken

Eén van de aanwezigen merkte op dat de Saint-Paulkerk van het gehucht Risquons-Tout vlakbij ligt en of vroeg zich af of er daar geen Nederlandstalige diensten georganiseerd kunnen worden. “Een goeie suggestie waar nog niet eerder over werd nagedacht”, gaf Laurent Coppens toe. Een suggestie die meteen ook op praktisch problemen stuit: de kerk ligt in een ander bisdom over de taalgrens en is onderworpen aan andere wetten en subsidiemaatregelen.

En wat met de Sint-Niklaaskerk? “Wij staan open voor concerten of toneelvoorstellingen, maar wij zijn zelf geen organisatoren”, weet Jos Helewaut van het kerkbestuur.

“Ik vraag me af of er werkelijk nood is aan het gebruik van de kerk voor allerlei sociale activiteiten?” Veel aanwezigen, waaronder pastoor Chris Deconinck, waren het daarmee eens: “In Rekkem zijn er zalen en zaaltjes genoeg voor het organiseren van activiteiten. Straks moeten we nog bijkomende verenigingen stichten om al die zalen van volk te voorzien.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.