N-VA-voorzitter Bart De Wever stelde vorige week een visienota voor rond de aanpak van eenzaamheid en sociaal isolement. "We zijn trots dat we vanuit Izegem inspiratie hiervoor konden bieden. Want we doen al heel wat in onze stad. Denk maar aan de maaltijdpunten en de goed uitgewerkte wijkwerking", aldus burgemeester Bert Maertens (N-VA). "Maar het kan altijd beter", zo pikt OCMW-raadslid Hein Depoorter (N-VA) in. "Detectie van personen in eenzaamheid blijft moeilijk. Daarom stelde onze N-VA-fractie vorige maand op de OCMW-raad voor een meldpunt voor senioren in nood op te richten. We zijn blij dat de OCMW-raad dit unaniem goedkeurde."

Het Sociaal Huis 't Antwoord realiseerde dit meldpunt. "Of het nu buurtbewoners, postbodes, of bakkers op ronde zijn, elke wakkere burger heeft nu een adres waar hij of zij terecht kan. En niet alleen over senioren in problemen. Het gaat breder dan dat: ook andere meldingen, bijvoorbeeld met betrekking tot kinderen, zullen vanzelfsprekend onderzocht worden", zo verduidelijkt Hein Depoorter. "De melding kan snel en eenvoudig: digitaal via de website, telefonisch of aan de balie. De aanmelder wordt gevraagd zich bekend te maken, maar kan anoniem blijven t.a.v. de persoon in nood. Een maatschappelijk werker zal de melding checken en op een gepaste, professionele manier aanpakken en de nodige zorg aanbieden waar nodig."

"Op deze manier maken we van Izegem nog meer een beZORGde stad, met een ZORGzame gemeenschap en diensten", zo besluit Hein Depoorter.

(Foto Flickr)