?Geen erg," meent Landuyt, ?want dan zal de Beurshal tegen de vlakte liggen en kunnen we gebruik maken van de vrijgekomen ruimte die, trouwens aanzienlijk is. Dan kunnen alle activiteiten die op 't Zand plaatsvinden naar het Beursplein verhuizen, waarna met de bouw van de nieuwe Beurshal gestart wordt."
...