Volgens de politie had de overbuur vastgesteld dat er op het dak van het pand dat afgebroken moet worden, meeuwen aan het broeden zijn. Daarop kwam de Dienst Milieuhandhaving ter plaatse. Die besl...

Volgens de politie had de overbuur vastgesteld dat er op het dak van het pand dat afgebroken moet worden, meeuwen aan het broeden zijn. Daarop kwam de Dienst Milieuhandhaving ter plaatse. Die besliste dat de werken meteen moesten stilgelegd worden tot de nestjongen uitgevlogen zijn.De Dienst Milieuhandhaving contacteerde het Agentschap van Natuur en Bos. "Uit dat gesprek bleek dat de jongen ten vroegste begin augustus zullen uitvliegen", vertelt commissaris Kris Allary van de Oostendse politie. "Die regelgeving is voorzien in een besluit van de Vlaamse regering. Het opzettelijk en betekenisvol verstoren van beschermde soorten, in het bijzonder tijdens de perioden van voortplanting, de afhankelijkheid van de jongen, de overwintering en tijdens de trek, is verboden."Voor de werken opnieuw van start kunnen gaan, zal volgens de politie worden gecontroleerd of de nestjongen effectief uitgevlogen zijn. De firma die de afbraakwerken uitvoert wenste niet te reageren. (JRO)