"Elk jaar vraagt het Instituut voor Medische Dringende Hulpverlening vzw onder andere aan de gemeentebesturen van onze provincie om financiële steun te verlenen voor de werking van de MUG-heli. Die steun hebben ze immers broodnodig om de heli in de lucht te kunnen houden," duidt raadslid Ivo Fonteyne de vraag naar financiële steun. In juni 2019 deed N-VA Heuvelland ook al het voorstel in de gemeenteraad om steun te verlenen daarvoor. Dat werd toen niet goedgekeurd doo...

"Elk jaar vraagt het Instituut voor Medische Dringende Hulpverlening vzw onder andere aan de gemeentebesturen van onze provincie om financiële steun te verlenen voor de werking van de MUG-heli. Die steun hebben ze immers broodnodig om de heli in de lucht te kunnen houden," duidt raadslid Ivo Fonteyne de vraag naar financiële steun. In juni 2019 deed N-VA Heuvelland ook al het voorstel in de gemeenteraad om steun te verlenen daarvoor. Dat werd toen niet goedgekeurd door de meerderheidsfractie, met als reden dat de federale overheid dat maar moet bekostigen. "We kunnen ons niet blijven verstoppen achter die dooddoener dat de minister het maar moet oplossen. Dat het huidig gemeentebestuur toch koppig blijft vasthouden aan dat principe getuigt van weinig empathie. We voelden immers toen - en ook nu - aan dat de bevolking niet opgezet was met de weigering van de meerderheidsfractie om financieel te steunen." Ook nu blijft Gemeentebelangen bij zijn standpunt. "Niemand ontkent het belang van de MUG-heli. Maar dit is een duidelijke bevoegdheid van de federale overheid. Samen met N-VA besloten we dan ook meermaals om dit in het verleden niet te steunen. Het is namelijk onmogelijk om als gemeente alles over te nemen waar hogere overheden steken laten vallen. Wij engageren ons voor de dringende hulpverlening en de zorg in onze gemeente. We investeren jaarlijks een miljoen euro in politie, brandweer en onze eigen dienst 100. Als we middelen ter beschikking hebben, willen we dat prioritair daarin investeren om de dringende zorg te verlenen", aldus schepen Wieland De Meyer. In 2019 zette N-VA Heuvelland dan maar zelf een actie op het getouw. "We konden liefst 3000 euro overhandigen aan de organisatie achter de heli. Met N-VA Heuvelland wensen we alle mogelijke middelen ter beschikking te hebben in levensbedreigende situaties, wij wensen de inwoners van Heuvelland de beste en snelste zorgen te kunnen aanreiken. Daarom hebben we toen die acties ondernomen en na deze beslissing kijken we zeker uit of een nieuwe actie tot onze mogelijkheden behoort".De MUG-heli doet zo'n 700 interventies per jaar en redt jaarlijks gemiddeld 40 extra levens zoals recent nog in Wijtschate. " Er was niet direct een MUG over de weg beschikbaar, en de heli met als bemanning een MUG-arts en een verpleger hebben de noodzakelijke eerste zorgen toegediend. (MDN)