De cijfers komen van Vlaams minister voor Welzijn Wouter Beke (CD&V), op vraag van Vlaams parlementslid en partijgenoot Brecht Warnez. Die wou weten welke nood er is aan lokale zorg en hoe groot het aanbod is van mensen die zorgbehoevenden willen en kunnen helpen. De vergrijzing maakt dat de vraag naar zorg de komende jaren nog zal toenemen. Er zijn diverse manieren om in die groeiende behoefte aan zorg te voorzien. Mantelzorg dat is de meest nabije zorg zal daar een almaar belangrijkere plaats innemen. De cijfers laten daarover weinig twijfel: het aantal mantelzorgers steeg de voorbije jaren permanent. Ook in andere provincies zet die trend zich op dezelfde wijze door.
...

De cijfers komen van Vlaams minister voor Welzijn Wouter Beke (CD&V), op vraag van Vlaams parlementslid en partijgenoot Brecht Warnez. Die wou weten welke nood er is aan lokale zorg en hoe groot het aanbod is van mensen die zorgbehoevenden willen en kunnen helpen. De vergrijzing maakt dat de vraag naar zorg de komende jaren nog zal toenemen. Er zijn diverse manieren om in die groeiende behoefte aan zorg te voorzien. Mantelzorg dat is de meest nabije zorg zal daar een almaar belangrijkere plaats innemen. De cijfers laten daarover weinig twijfel: het aantal mantelzorgers steeg de voorbije jaren permanent. Ook in andere provincies zet die trend zich op dezelfde wijze door.Wie zijn die mantelzorgers? Meer dan 6 op de 10 West-Vlamingen die familie of buren helpen, zijn vrouwen. In bijna één derde van de gevallen gaat het om de partner. Een ander derde zijn broer of zus van wie zorg nodig heeft of (schoon)dochter of (schoon)zoon. Eén op de tien is (schoon)moeder of (schoon)vader van de zorgbehoevende. In haast evenveel gevallen springen buren ook bij.De meeste gemeenten nemen initiatieven om die mantelzorg aan te moedigen. Dat gaat van een (beperkte) premie tot het organiseren van bijeenkomsten voor mantelzorgers. Brecht Warnez: "Vooral inzetten op sensibilisering is belangrijk. Maar ook het samenbrengen van de vrijwilligers om naar elkaars verhalen te luisteren of een deskundige aan het woord te horen, wordt gewaardeerd. In gemeenten waar inspanningen geleverd worden, zien we het aantal vrijwilligers jaar na jaar groeien."Koekelare is koploper in onze provincie wat het aantal mantelzorgers per inwoners betreft. De gemeente heeft 41 zorgvrijwilligers per 1.000 inwoners, terwijl er in onze provincie gemiddeld 28 per 1.000 inwoners zijn. In Lichtervelde is het aantal dan weer het sterkst toegenomen, met 65 procent de voorbije zeven jaar.Eén van de bekommernissen voor de nabije toekomst is de groeiende vraag naar mobiele mantelzorgwoningen: dat zijn tijdelijke woningen vlakbij het huis van de mantelzorger, waar bijvoorbeeld een bejaarde moeder kan in opgevangen worden. Meestal gaat het om een soort van wooncontainer die tijdelijk in de tuin wordt geplaatst. "Op vlak van vergunningen is zo'n tijdelijke woning niet altijd vanzelfsprekend", zegt Brecht Warnez. "We pleiten voor duidelijke regelgeving, zodat meer mensen van zo'n tijdelijke woning gebruik kunnen maken."