Meer kinderen verdwaald aan de kust in juli dan volledige zomervakantie vorig jaar

Drie kustredders, die de zee in Koksijde bewaken. © Philippe Clément BelgaImage: Philippe Clément
Camille Jonckheere

De afgelopen maand zijn er 879 mensen verdwaald geraakt aan de kust. Dat zijn er 19 meer dan de volledige zomervakantie vorig jaar. Wellicht zakken er dit jaar met het mooie weer veel meer mensen af naar de kust. “We hebben nochtans een totaal 750.000 verdwaalbandjes, die uitgedeeld worden”, klinkt het bij de kustreddingsdienst.

In juli 2022 zijn er 879 personen verloren gelopen aan onze kust. Dat zijn er veel meer dan de afgelopen drie jaar. alleen in 2018 waren de cijfers nog veel erger. Toen liepen er 1.100 personen verloren in de eerste maand van de zomervakantie. De cijfers liggen met het mooie weer terug ontzettend hoog en dat baart de Intercommunale Kustreddingsdienst van West-Vlaanderen (IKWV) zorgen.

“Wanneer de aandacht van de redder naar verloren gelopen kinderen of een panikerende ouder gaat, komt de veiligheid van de andere badgasten in gedrang”

“Die grote aantallen verloren gelopen kinderen leggen heel wat extra druk op de strandredders en de andere hulpdiensten, terwijl hun prioriteit is om gekwetste badgasten of mensen in nood te helpen”, zegt Bert Gunst, voorzitter van IKWV. “Als hun aandacht dan telkens wordt weggetrokken door een panikerende ouder of het opvangen van een verloren gelopen kind brengt dat de veiligheid van de andere badgasten in gedrang.”

“Maar eigenlijk is het een probleem die gemakkelijk kan vermeden worden als ouders of begeleiders de kinderen goed in de gaten houden of gebruik maken van de gratis verdwaalbandjes, die uitgedeeld worden.” IKWV stelt deze zomer in totaal 750.000 zo’n gratis polsbandjes ter beschikking.

Extra preventie

De kustgemeenten, IKWV, provincie West-Vlaanderen en de politiezones zetten zoveel mogelijk in op preventie en sensibilisering rond het probleem van verloren gelopen kinderen. In Oostende loopt er sinds dit weekend zelfs een proefproject van de stad met een centraal opvangpunt bij het strand. Daar worden de verloren gelopen kinderen dan opgevangen door personeel van de badstad om de druk voor de redders te verminderen.

“Op de schermen van de NMBS in de eindstations worden er tips getoond tegen verdwaald lopen”

Er lopen opvallend meer kinderen verdwaald in kustgemeenten met een eindstation van de NMBS. “Dat zijn de plaatsen, waar de dagjestoeristen het vaakst naar afzakken bij mooi weer. Daarom mogen wij van de NMBS gratis een preventieboodschap tegen verdwaald lopen aan de kust verspreiden op hun schermen. Hoe dan ook roepen we aan iedereen op om zich te verspreiden langs de kust en de drukte te vermijden. Daarvoor kan je nog altijd gebruik maken van de druktebarometer.

Interventies

Het aantal interventies van de kustredders in juli is gestegen. Die bestonden naast het opvangen van verloren gelopen kinderen vooral uit mensen, die op de tropische dagen een hitteslag kregen. Dankzij het ingrijpen van de redders en de hulppostmedewerkers konden deze mensen vlug geholpen worden. Ook bij het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum Oostende steeg het aantal interventies.

Wat kan je doen om ervoor te zorgen dat je kind niet meer verdwaald loopt?

1. Hou je kinderen op elk moment in de gaten.

2. Gebruik een verdwaalbandje. De polsbandjes zijn gratis te verkrijgen bij de redders, EHBO posten, toeristische diensten, …

3. Spreek een herkenningspunt af met de kinderen

4. Neem een foto van je kind met de (zwem-)kledij, die ze die dag dragen

5. Spreek een redder aan en leer je kind ook een redder aan te spreken wanneer ze de weg niet meer terugvinden

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.