De basis voor het meerjarenplan werd het voorbije jaar reeds gelegd met onder ander een enquête en debatmomenten met de inwoners. "Een van de speerpunten wordt fors inzetten op het versterken van openbaar groen", vertelt burgemeester Carine Dewaele (CD&V). "Voor elke verdwenen boom beloven we er twee nieuwe te voorzien op een andere locatie. We voorzien 335.000 euro om groenzones aan te kopen. Zo komt er - deels met subsidies van de provincie - een extra stu...

De basis voor het meerjarenplan werd het voorbije jaar reeds gelegd met onder ander een enquête en debatmomenten met de inwoners. "Een van de speerpunten wordt fors inzetten op het versterken van openbaar groen", vertelt burgemeester Carine Dewaele (CD&V). "Voor elke verdwenen boom beloven we er twee nieuwe te voorzien op een andere locatie. We voorzien 335.000 euro om groenzones aan te kopen. Zo komt er - deels met subsidies van de provincie - een extra stuk groen van 3.000 m² aan de overkant van de site Nelca, tussen Vermauts Boerenbrood en het Korenveld. De werknaam is het 'Wonderwoud'. Bij verschillende wegenwerken herplanten we ook bomen en voorzien we groene accenten."Hoeve Vercaemer ging dit jaar tegen de vlakte wegens te bouwvallig, maar de gemeente heeft toch ambitieuze plannen met de site langs de Kuurnsestraat. "We voorzien 1 miljoen euro om er een groene ontmoetingsplaats voor verenigingen en scholen van te maken", aldus de burgemeester. "Natuurbeleving staat er centraal en ook de mogelijkheid tot horeca wordt bekeken. Of het een nieuwbouw wordt of een renovatie van de bestaande infrastructuur moet verder onderzoek uitwijzen."Een andere grote hap uit het budget gaat naar wegenwerken. "Zo investeren we 1,8 miljoen euro (met subsidies er bij wordt dat 3 miljoen euro - nvdr.) in de vernieuwing van rioleringen, wegdek en voetpaden in de Ingelmunstersestraat, Wilgen- en Beukenlaan en Pastoor De Beirstraat. Die starten al in januari 2020 en lopen in fases verder tot 2021. " Er gaat ook 250.000 euro naar nieuwe fiets- en voetpaden in de Lange Muntelaan en ook het fietspad in de Winkelsestraat, de voetpaden in de Rodemont, het Hoog Einde en de Knok worden vernieuwd. Prijskaartje: 550.000 euro." Er komt ook een fiets- en circulatieplan voor het centrum en er zijn straks voor 2,7 miljoen euro asfalteringswerken in oa. de Groen-, Sint-Antonius- en Woestynestraat."Op vlak van veiligheid investeert de gemeente 81.000 euro in ANPR-camera's, die ze langs drie invalswegen zal plaatsen. Er komen er ook op mobiele voertuigen die het deelt met de andere gemeentes uit de politiezone.Er gaat verder 305.000 euro naar het onderhoud van culturele gebouwen en het ondersteunen van jeugdverenigingen en in het Sociaal Huis komt er een lokaal specifiek voor het Huis van het Kind. (vadu)