Meer gezelligheid in nieuwe dorpskern van Waardamme

V.l.n.r.: Katrien Talloen, Pieter Durinck, Koen Rygole, Delphine Roels en Jan de Keyser.© GST
V.l.n.r.: Katrien Talloen, Pieter Durinck, Koen Rygole, Delphine Roels en Jan de Keyser.© GST
Redactie KW

De dorpskern van Waardamme bestaat nu grotendeels uit kasseien, met weinig groen en ruimte voor beleving. De omgeving mist de gezelligheid die de dorpskern verdient. Daarom wordt de dorpskern binnenkort heraangelegd.

Het is de bedoeling om een uniform plein met hergebruik van de huidige kasseien aan te leggen, waarbij er een duidelijk onderscheid zal gemaakt worden tussen de zones voor auto’s en ander verkeer. Bij de zones voor de zachte weggebruiker komen er afgevlakte kasseien. De verkeersvrije achterzijde van de voormalige pastorie moet een veilige schoolomgeving en doorgang naar de school worden. Er is veel groen aan de voor- en achterzijde van de pastorie voorzien met de aanplanting van planten, hagen en bomen. Zo wordt de historische waarde van de pastorie hersteld.

Belang van dorpskern

“De dorpskern krijgt opnieuw een prominente plaats in onze huidige samenleving”, aldus burgemeester Jan de Keyser. “Dat wisten we al, maar corona heeft dat nog versterkt. De behoefte aan ruimte om elkaar te ontmoeten, om rustig te zitten, maar ook om evenementen te beleven in de eigen directe omgeving, wordt steeds groter .”

“Met dit project combineren we die behoefte met een veilige schoolomgeving, met parkeerbehoefte én met historisch herstel, volgens de richtlijnen van het Agentschap Onroerend Erfgoed. We versterken hiermee het typische karakter van de Waardamse dorpskern op een hedendaagse manier.”

Mooie tuin

Ook Kristof Benoot, directeur van De Sprong, is tevreden: “De plannen sluiten mooi aan bij de vernieuwing van onze school. We zijn dankbaar dat de gemeente mee inspanningen levert voor een veilige schoolomgeving. Dit past daar perfect in. Samen met onze ouderraad ijvert de gemeente verder bij het Vlaams Gewest voor een veiligere oversteek van de Kortrijksestraat naar de Kerkstraat. Dat zou het plaatje compleet maken.”

Naast de oude pastorie wordt ook de omgeving van de beschermde Sint-Blasiuskerk opgewaardeerd. “ De kerk en de pastorie worden zo in ere gehouden als centrum van het dorp , met een mooie tuin erbij om te verpozen en elkaar te ontmoeten. Ik kan niet wachten op het resultaat”, aldus Jaak Van Hulle, namens de Kerkraad. In de meerjarenplanning van 2 eind 2019 werd er 650.000 euro voorzien voor dit project. De uitvoering zelf zal 474.000 euro exclusief btw kosten.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.