Oostendenaar Bart Delember (33) was altijd al bezig met bewegen en sport. Vóór hij naar Portugal trok, volgde hij een bachelor lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie. "Maar tijdens mijn stage werd meer en meer duidelijk dat ik niet paste in de in mijn ogen vastgeroeste systemen waar ons onderwijs op draait", vertelt Bart vanuit Portugal. "Toen werd het voor mij duidelijk dat ik iets nieuws wilde doen."
...