"Een ring tussen mens en dier is voor niemand een plezier", valt te lezen op een spandoek vooraan de optocht. Ze zijn met meer dan 70 en zien de plannen van de ring liever verdwijnen. Tussen de mensen waren ook enkele lokale politici te ontwaren. Niet alleen schepen Johan ...

"Een ring tussen mens en dier is voor niemand een plezier", valt te lezen op een spandoek vooraan de optocht. Ze zijn met meer dan 70 en zien de plannen van de ring liever verdwijnen. Tussen de mensen waren ook enkele lokale politici te ontwaren. Niet alleen schepen Johan Delrue (SAMEN één), maar ook schepen Jeremie Vaneeckhout (INZET), uitgedost in een jasje van Groen, was aanwezig.Bruno Vermeire, lid van het Actiecomité, legt uit waarom er gewandeld wordt: "We willen tonen dat het dossier nog steeds op de agenda staat. Omdat het ondertussen al zo lang aansleept, lijkt het voor velen alsof het in de koelkast zit. De Bond Beter Leefmilieu had ons al gewaarschuwd voor protestmoeheid, maar we hebben vandaag toch nog een interessante opkomst."Volgens Bruno komt er dit jaar een volgende stap aan in het ringdossier. Zo zal de provincie binnenkort een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voorleggen. Dat is de stap voor de politiek zich gaat bezighouden met het dossier. "Eens het RUP gepubliceerd is, hebben we 60 dagen tijd om bewaarschriften en protest aan te tekenen. En daarop moeten we ons voorbereiden", legt Bruno uit.Het actiecomité hekelt de ring omdat die de Anzegemse natuur in stukken zou snijden, er bijzonder veel stukken grond van boeren en omwonenden zullen onteigend worden en omdat de ring geen oplossing zou zijn voor het zware verkeer. (XC)