Een klein deel waren hervangsten of vogels die eerder al geringd waren, in het Zwin of elders. De ringers noteerden 36 ...