Een klein deel waren hervangsten of vogels die eerder al geringd waren, in het Zwin of elders. De ringers noteerden 36 ...

Een klein deel waren hervangsten of vogels die eerder al geringd waren, in het Zwin of elders. De ringers noteerden 36 verschillende soorten. De top drie bestaat uit de kleine karekiet (513), de zwartkop (488) en de tuinfluiter (149).Voor het eerst in 50 jaar kon er opnieuw een koekoek geringd worden. Er werden ook twee sperwergrasmussen geringd. Deze grijze grasmus is een zeldzame soort in België. Daarnaast waren er nog een aantal andere opmerkelijke vogelsoorten zoals de waterral, Cetti's zanger, de waterrietzanger, de Orpheusgrasmus, de sperwergrasmus en twee bonte vliegenvangers.(DM)