Meer dan 1.000 West-Vlaamse landbouwers sluiten een brede weersverzekering af

© belga
Redactie KW

Dit jaar sloten meer dan 3.000 Vlaamse landbouwers een brede weersverzekering af. Ruim een derde daarvan komt uit West-Vlaanderen. Dat blijkt uit gegevens van de verzekeraars. Het totale bedrag aan verzekeringspremies dat op 31 december 2020 zal zijn betaald, wordt geraamd op 14,5 miljoen euro. Hiervan wordt 65 procent gesubsidieerd, wat neerkomt op zo’n 9,4 miljoen euro.

Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits vindt dit een goed resultaat voor het eerste jaar. Met de weersverzekering wapenen de landbouwers zich beter tegen een aantal risico’s zoals droogte, storm of hagel.

Als land- en tuinbouwers schade leden door droogte of overvloedige regen, konden ze in het verleden rekenen op een schadevergoeding die door de overheid werd uitbetaald.

Dat systeem is veranderd vanaf 2020. De Vlaamse Regering stimuleert nu het afsluiten van een brede weersverzekering bij een verzekeraar. Tegelijk wordt de tussenkomst voor teeltschade vanuit het algemeen rampenfonds afgebouwd. Alle openluchtteelten zijn verzekerbaar tegen een zevental weersrisico’s.

Nadien komt het algemeen rampenfonds alleen nog tussen voor niet-verzekerbare teeltschade, bijvoorbeeld bij overstromingen. Om het afsluiten van die brede weersverzekeringen te stimuleren, subsidieert de overheid tot 65 procent van de verzekeringspremie die de landbouwer verschuldigd is ten aanzien van zijn verzekeraar. Op deze manier wapenen de landbouwers zich beter tegen een aantal risico’s zoals droogte, storm of hagel.

Voor 2020 hebben de landbouwers samen 2.996 polissen brede weersverzekering afgesloten en volledig betaald. Nog 141 landbouwers zullen bijkomend hun verzekeringspremie betalen tegen 31 december.

Uitbetaling in twee keer

Het Departement Landbouw en Visserij zal de uitbetaling van deze subsidie in twee keer doen: een eerste uitbetaling gebeurt nog dit jaar voor alle verzekeringspolissen waarvan de volledige premie ten laatste op 30 september aan de verzekeraar betaald is. En een tweede uitbetaling in 2021 voor de polissen waarvoor de volledig premiebetaling uiterlijk op 31 december 2020 zal zijn gebeurd.

Uit de eerste gedeeltelijke cijfers komt naar voor dat landbouwers er vooral voor kiezen om maïs en grasland te verzekeren, samen goed voor 52.000 ha. Daarna volgen de granen met 8.600 ha en aardappelen met 7.000 ha verzekerde oppervlakte. Bekijken we de verzekerde oppervlakte ten opzichte van het totale aangegeven areaal, dan worden peren met 40 procent en appelen met 33 procent het meest verzekerd. Ook grasland, vlas en hennep wordt relatief vaak verzekerd, ongeveer 20 procent van het totaal aangegeven areaal.

Aanvraag vereenvoudigen

In overleg met verzekeraars en landbouworganisaties onderzoekt het Departement Landbouw en Visserij momenteel of de subsidieaanvraag kan worden vereenvoudigd. Er wordt ook nog meer gewerkt aan sensibilisering van de land- en tuinbouwers zodat zij voor hun specifieke situatie de afweging goed kunnen maken of het zinvol is om een brede weersverzekering af te sluiten. Dit alles vanuit het oogpunt van een goed risicobeheer op het bedrijf in tijden van extreme weersomstandigheden.

Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits: “De brede weersverzekering komt in de plaats van het rampenfonds. Landbouwers kunnen bij 6 verzekeraars een polis afsluiten en kunnen voor de premie die ze betalen op een subsidie van maximaal 65 procent rekenen. Het is bijzonder belangrijk dat de landbouwers zich op voorhand goed informeren over de voorwaarden van de polis. Meer dan 3.000 landbouwers hebben zo’n verzekering afgesloten. Dat is een goed resultaat voor het eerste jaar. Op deze manier wapenen de landbouwers zich beter tegen een aantal risico’s zoals droogte, storm of hagel.”

Voor 2021 zijn de erkende verzekeringspolissen intussen bekend. Het zijn dezelfde als in 2020, en 1 nieuwe. Alle info is terug te vinden op https://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/landbouwrampen/brede-weersverzekering-land-en-tuinbouwers.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.