De maatregelen in de Barakken worden enigszins teruggeschroefd - tot nader order. De terrassen mogen een uurtje langer openblijven. Verder mag de architect die de vernieuwing van Sporthal Vauban voor zijn rekening neemt, zich ook buigen over een vernieuwing van de cafetaria en patio.
...

De maatregelen in de Barakken worden enigszins teruggeschroefd - tot nader order. De terrassen mogen een uurtje langer openblijven. Verder mag de architect die de vernieuwing van Sporthal Vauban voor zijn rekening neemt, zich ook buigen over een vernieuwing van de cafetaria en patio.De gemeenteraad besliste dat er verder mondmaskerplicht blijft in de Barakken en in de containerparken. Op zondag worden de Barakken terug opengesteld, maar de maximumsnelheid is 30 kilometer per uur. "En we kunnen als dat nodig mocht zijn de Rijselstraat van de Leie tot het Delorsplein terug afsluiten", aldus burgemeester Lust (Open VLD).Het APV bepaalde dat terrassen open mochten blijven tot 24 uur. "We willen echter aansluiten bij wat elders al in voege is en wat de federale overheid vastlegt als sluitingsuur: 1 uur. Hiermee willen we onze horeca ondersteunen."Bij de opmaak van het ontwerp van de verbouwing van de sporthal Vauban bleek het aangewezen dat ook de aanpalende cafetaria en de patio daartussen in het vernieuwingsproces worden opgenomen. De gemeenteraad besliste dat dezelfde architect die al de voorgaande werken uitvoert, wordt aangesteld. Raadslid Ruben Soens (CD&V) had ook enkele vragen bij het circulatieplan dat werd ingesteld in Lauwe. "Bij vele omwonenden is er de vrees van verkeershinder en gevaarlijk verkeer bij de start van het schooljaar in de Hospitaalstraat. Worden er extra maatregelen genomen om daar het verkeer in goede banen te leiden en de zware drukte in de kiem te smoren? En is er ondertussen bij de bewoners van de omliggende straten een bevraging gebeurd?"We hebben de circumlatie aangepast begin juli", antwoordt schepen van Mobiliteit Patrick Roose (SP.A). "We willen die testfase laten lopen tot eind september. Om de impact te zien tijdens het schooljaar, de vakantie was eigenlijk een inloopperiode. Ik krijg dagelijks input van de aanwezige politie. We zullen nu niet vooruitlopen op een eventuele evaluatie. We zullen zeker nog een bevraging doen. We krijgen positieve reacties, er zijn al een aantal voorstellen. Het concept werkt, het is veiliger. We stellen ondertussen tevreden vast dat er minder vrachtverkeer is dat over Lauwe Plaats passeert." "In de gemeenteraad van mei werden de burgerbudgetten gestemd, een concept waar Groen helemaal achter staat", stelt raadslid Karolien Poot (Groen). "Nu blijkt dat de ruchtbaarheid die aan de burgerbudgetten werd gegeven wat ons betreft ondermaats is. Tegen eind september krijgen bewoners uit twee wijken, het Paradijs uit Rekkem en de Barakken uit Menen de kans om via een online platform voorstellen in te dienen. We zien dat er voor de wijk het Paradijs tot nu toe geen enkel voorstel werd ingediend. Voor de Barakken zijn dit er recent vijf, weliswaar door drie personen. Onvoldoende."Schepen Herman Ponnet (SP.A) wijdt het gebrek aan interesse aan het feit dat de verenigingen stil lagen. "Pas nu schieten verenigingen weer in gang, de periode om projecten in te dienen hebben we ondertussen verlengd tot 15 oktober en dan kan gestemd worden tot halverwege november om te stemmen.""Het wordt slechts met 15 dagen verlengd, dat lijkt ons onvoldoende", reageert raadslid Poot. "De communicatie loopt helemaal verkeerd, die kwam er pas in juli terwijl het al werd goedgekeurd in mei. Ook in de Leidraad is het slechts eenmaal verschenen. Volgens ons moet er in gesprek worden gegaan met de bewoners, we moeten naar de mensen toegaan. Het is spijtig dat zo'n goed idee op die manier wordt aangepakt." (SLW)