Sint-Jansschool: "Elk kind

in zijn vertrouwde klas"
...

in zijn vertrouwde klas" De Sint-Jansschool in de J. & M. Sabbestraat telt 262 leerlingen. Op de eerste schooldag na de lockdown verwacht directrice Ann Expeel een 90-tal leerlingen. Voor de opvang zijn vooral kleuters ingeschreven. "We hebben het geluk dat de heropstartende klassen allemaal klassen zijn met een beperkt aantal leerlingen. Omdat ook enkele kinderen met verhoogd risico thuis blijven, hoeven we geen enkele klas te ontdubbelen. Zo krijgt elk kind in zijn vertrouwde klas les van de vertrouwde leerkracht."De klassen werden heringericht en een deel van de banken en kasten werden weggehaald. Twee keer per dag zullen de leerkrachten contactoppervlakten zoals het schoolbord en de banken ontsmetten, de lokalen worden dagelijks gepoetst door de poetsvrouw. "De speelplaats en de tuin hebben we onderverdeeld in compartimenten, elke klas krijgt een speelvak. Bij goed weer eten de kinderen hun boterhammen buiten op, bij slecht weer in de klas. De leerkrachten hebben hun leerlingen de hele schooldag door onder hun hoede, zowel in de klas als op de speelplaats."Er zijn ook de affiches met schoolmascottes Kato en Bazil. "Zij tonen de kinderen hoe afstand te houden en hoe hun handen te wassen met water en zeep. We hopen dat onze leerlingen zich aangesproken voelen en het voorbeeld van Kato en Bazil volgen", aldus Ann Expeel.met buiten lesgeven"Afstandsregels en contactbubbels respecteren kan in basisschool Ter Molen geen onoverkomelijk probleem zijn. "We beschikken over een groot domein met vier speelplaatsen, de kinderen kunnen zowel op gras als op een stenen ondergrond spelen", zegt directrice Sharon Vanmassenhove van Ter Molen Lauwe. "Bij goed weer zullen de leerlingen buiten picknicken, ook een aantal lessen wordt buiten gegeven. Als school zetten we al langer in op outdoor teaching, dat is één van onze troeven. We hebben zelfs een schoolbord buiten. Voor de speeltijden en eetmomenten is er een beurtrol, zo worden de contactbubbels maximaal gerespecteerd. De buitendeuren blijven altijd openstaan, zodat niemand de klinken hoeft vast te nemen."De basisschool in de Grote Molenstraat telt 140 leerlingen. De directrice verwacht bij de herstart een vijftigtal kinderen, de helft daarvan in de opvang. "Elk leerjaar komt twee dagen per week naar school, zo kan iedereen les krijgen van zijn eigen leerkracht. Voor de opvang van de kinderen hebben we voldoende plaats. Enkel wanneer ook de andere klassen heropstarten, riskeren we onvoldoende personeel te hebben. Dan zal de stad ons moeten ondersteunen."de koorts van de kinderen"Directeur Tom Vandamme mag 65 kinderen verwelkomen in de klaslokalen van de gemeentelijke basisschool Barthel in Rekkem. Het aantal kinderen in de opvang lijkt nog mee te vallen. "Maar het is afwachten wat dat wordt wanneer meer ouders opnieuw gaan werken en wanneer er meer klassen opstarten. Dan kunnen we plaats of personeel tekortkomen. Er is alvast een goede samenwerking met het stadsbestuur en ook tussen de scholen onderling heerst er een grote solidariteit."De school in de Moeskroenstraat, die normaal 240 leerlingen telt, wordt in twee gesplitst. Er komt een afdeling voor kinderen die les volgen en een afdeling voor de noodopvang van alle andere kinderen, elk met een aparte ingang. "We hebben overal markeringen en affiches aangebracht, handen moeten ontsmet worden... Ook hebben we thermometers om de koorts van de leerlingen meten. Dat doen we nu al in de opvang", aldus de directeur."Onze poetsdames hebben de klassen herschikt en zullen meerdere keren per dag poetsen. We hebben de grote speelplaats ingedeeld in verschillende zones. Het eerste en tweede leerjaar hebben aparte speeltijden. De ontdubbeling van de klassen heeft tot gevolg dat de helft van de tweedejaars les krijgt in de refter. Afhankelijk van het weer wordt er buiten of in de klas gepicknickt, waarna mensen van onze vzw toezicht houden op de speelplaats."