De twee Oostendse woonzorgcentra stappen mee in een het initiatief van de Koning Boudewijnstichting, waarbij medewerkers gratis psychologische ondersteuning krijgen. Die krijgen ze via Liantis, een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.
...

De twee Oostendse woonzorgcentra stappen mee in een het initiatief van de Koning Boudewijnstichting, waarbij medewerkers gratis psychologische ondersteuning krijgen. Die krijgen ze via Liantis, een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.De afgelopen maanden waren erg intensief voor de medewerkers van de woonzorgcentra. Ine Laureins was aan de slag in de Boarebreker: "We werden er echt ingesmeten en op het moment zelf was het alle hens aan dek", vertelt ze. "Dan heb je eigenlijk weinig tijd om stil te staan bij wat dat nu voor impact heeft op je. Pas nadien besefte ik wat er allemaal gebeurd is. Ik heb veel mensen zien afzien, er zijn heel wat bewoners overleden... Er staan zaken op mijn netvlies gebrand. Nu pas heb ik tijd om dat allemaal te verwerken.""Het is niet evident om dat allemaal te verwerken", zegt schepen Natacha Waldmann. "De coronacrisis had een zware impact op de medewerkers. We zijn dan ook heel tevreden dat we hen hier extra mee kunnen ondersteunen."Minstens twee mensen per woonzorgcentrum zullen tot eind december instaan voor de psychologische hulp. "Dat kan telefonisch, maar ook individueel of in groep. Het is ontzettend belangrijk dat ook gezondheidsmedewerkers de nodige psychosociale ondersteuning krijgen na deze impactvolle periode waarin ze zichzelf vaak helemaal weggecijfers hebben om de bewoners zo goed mogelijk bij te staan", geeft Caroline Salens, teamleider psychosociale hulp van Liantis, nog mee. (GLO)