MEC Staf Versluys wordt vaccinatiecentrum voor Bredene en Vuurtorenwijk in Oostende

Noodplancoördinator Philippe Peeters, cultuurschepen Alain Lynneel en burgemeester Steve Vandenberghe in de grote zaal van het MEC Staf Versluys, waar 4 vaccinatielijnen zullen ingericht worden.© MM
Noodplancoördinator Philippe Peeters, cultuurschepen Alain Lynneel en burgemeester Steve Vandenberghe in de grote zaal van het MEC Staf Versluys, waar 4 vaccinatielijnen zullen ingericht worden.© MM
Redactie KW

Sneller dan verwacht heeft Bredene donderdagnamiddag de goedkeuring gekregen van de Vlaamse overheid om in het MEC Staf Versluys een vaccinatiecentrum in te richten. “Dat is goed nieuws voor onze inwoners en het resultaat van een sterk gemotiveerd dossier”, aldus een opgeluchte burgemeester Steve Vandenberghe.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft donderdag beslist om een vaccinatiecentrum in het MEC Staf Versluys in te richten. “We hadden ons eerlijk gezegd maar 10% kans op slagen gegeven. Maar we hadden een goed plan en bovendien zullen we straks ook de Oostendse Vuurtorenwijk bedienen . Iedereen die aan deze kant van de ‘blauwe’ Konterdambruggen woont, zal dus in het Staf Versluyscentrum terecht kunnen. Ik moet trouwens collega-burgemeester Bart Tommelein bedanken voor de vlotte samenwerking”, aldus burgemeester Steve Vandenberghe (sp.a).

Het gemeentebestuur laat er geen gras over groeien. “Maandag komt een speciaal opgerichte taskforce samen om de eerste voorbereidingen te nemen. Qua infrastructuur kunnen we deze oefening wel aan. Bovendien zullen we een standenbouwer uit de evenementensector in de arm nemen om een en ander mee vorm te geven.”

Zorgpersoneel gezocht

“Hoe we ons centrum moeten inrichten, dat ligt al vast in blauwdrukken die de hogere overheid opstelde. De grootste uitdaging wordt voldoende verplegend personeel vinden. We zullen dagelijks 21 verple(e)g(st)ers nodig hebben, die ervaring hebben met het optrekken van het vaccin. Dokters, die alles zullen superviseren, hebben we al wel genoeg”, geeft noodplancoördinator Philippe Peeters aan.

“Er wordt gelukkig massaal ingegaan op onze oproep naar vrijwilligers. We hebben er al een 50-tal, verplegend personeel maar ook Bredenaars die bij willen springen in de administratie. Enkele OCMW-verpleegsters hebben bijvoorbeeld al aangegeven dat ze in hun vrije tijd willen bijspringen. Wie niet vertrouwd is met het zetten van een vaccin, zal bijgeschoold worden”, gaat burgemeester Vandenberghe verder.

De tijd dringt wel, want het vaccincentrum moet klaar zijn tegen 1 februari. “Tot 15 februari zullen we proefdraaien en daarna starten de vaccinaties.

Vier lijnen

In de grote feestzaal van het MEC zullen aanvankelijk twee vaccinatielijnen uitgezet worden om tijdens de piek van de vaccinatie, wanneer de brede bevolking aan de beurt is, op te schalen naar vier lijnen”, pikt Philippe Peeters in.

“Er zal 7 dagen op 7 gevaccineerd worden. Op volle capaciteit zullen 750 inwoners (of inwoners van de Vuurtorenwijk) per dag kunnen gevaccineerd worden. Maar alles zal natuurlijk afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van de vaccins.

In een eerste fase zal er met het Pfizer en Moderna-vaccin gewerkt worden. Dat betekent voor die eerste dat mensen enkele weken later voor een tweede prik zullen uitgenodigd worden.”

Hulp voor minder mobielen

Het gemeentebestuur kan ondanks de enorme uitdaging die haar wacht haar geluk niet op. “Voor onze inwoners is die nabijheid ongetwijfeld een troef. Ook minder mobiele Bredenaars zullen niet aan hun lot overgelaten worden. We overleggen momenteel met enkele taxibedrijven en kunnen ook onze eigen busjes inzetten.

We waren ervan overtuigd dat het Staf Versluyscentrum een ideale locatie is. Het MEC telt 1800 m² (terwijl een minimum van 1100 m² was vooropgesteld door Zorg & Gezondheid, red.) en er is meer dan voldoende parkeerplaats, waarvan een deel gratis zal gemaakt worden. In de artiestenloge kan het personeel straks even op adem komen,… Maar het MEC inrichten als vaccinatiecentrum gedurende misschien wel 7 maanden heeft natuurlijk ook zijn consequenties voor de werking”, beseft de burgemeester.

“We waren ervan overtuigd dat het Staf Versluyscentrum een ideale locatie is.”

“Er worden dit jaar geen grote festivals meer georganiseerd in het MEC”, bevestigt cultuurschepen Alain Lynneel (sp.a). “We werken momenteel een programma van kleine buitenevenementen uit. Op die manier zal wie hier de zomer doorbrengt, toch wat vertier krijgen.

Maar minstens tot eind juni en misschien tot na de zomer wordt dit eerst en vooral een vaccinatiecentrum. De balie van de dienst Toerisme blijft wel open omdat die volledig kan geïsoleerd van de rest van het centrum.”

250.000 euro compensatie

Bredene wordt straks wel gecompenseerd voor zijn inspanningen. “Per eerstelijnzone (ELZ) maakt de overheid in eerste instantie 250.000 euro vrij. Die zal door de ELZ volgens nood verdeeld worden over Bredene en grote buur Oostende. Hiermee kunnen de kosten voor infrastructuur, personeel,… betaald.

Maar natuurlijk zullen we als gemeente hier zelf ook een prijs voor betalen. Denk maar aan de vele activiteiten in en rond het MEC, die geslachtofferd worden.

Maar voor alle duidelijkheid, we betalen die prijs graag voor de gezondheid van onze inwoners”, besluit Lynneel.

Vaccinatie wzc Jacky Maes

Schepen voor sociale zaken Eddy Gryson (sp.a) kon in de marge van de persconferentie nog meegeven dat alle 127 inwoners van het wzc Jacky Maes vrijdag 15 januari worden gevaccineerd. “Het personeel krijgt op maandag zijn coronaprik. Van de 125 personeelsleden stemde meer dan 85% in met vaccinatie. Een hoopgevend aantal.” (MM)

Oproep vrijwilligers

Om het vaccinatiecentrum in te richten, wil het gemeentebestuur in samenspraak met de ELZ zoveel mogelijk beroep doen op vrijwillige hulp van vooral verpleegkundigen. Maar ook wie zijn steentje wil bijdragen in de administratieve ondersteuning is welkom. Wie wil helpen, kan contact nemen met het gemeentebestuur op het nummer 059 56 19 60 of info@stafversluyscentrum.be.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.