Het warme appartementje van Maurice langs de Gistelsesteenweg is een indrukwekkende mengelmoes van herinneringen. Foto's, portretten, onderscheidingen, oorkondes. Het zijn getuigen van het nokvolle leven dat Maurice tot dusver heeft gekend. Lid en erelid van verschillende vaderlandslievende verenigingen, Ridder in de Kroonorde, 50 jaar trouwe dienaar bij de marine als oppermeester-chef. Baas van Venetië van het Noorden ook, dat elk jaar honderdduizenden toeristen op de Brugse reitjes rondvaart.
...