Het arbeidsongeval gebeurde maandagavond om 18 uur op het schip Simon Stevin in de haven van Zeebrugge. De 25-jarige matroos - een Nederlander die in ons land aan het werk was - was een aantal zware metalen buizen aan het verplaatsen toen het mis ging. Hij viel van op het dek naar beneden en belandde zo'n 12 meter lager. Hij werd met zware verwondingen naar het AZ-Sint-Jan Ziekenhuis in Brugge overgebracht. Daar belandde hij in een coma en overleed hij enkele uren later aan zijn kwetsuren.

Het arbeidsauditoraat Gent, afdeling West-Vlaanderen werd verwittigd en dinsdagnamiddag ging iemand van de dienst Welzijn op het Werk aan boord van het schip om de precieze omstandigheden na te gaan. "Het is belangrijk om te weten of er sprake was van een probleem met de veiligheid of het hier om een spijtig ongeval gaat", zegt arbeidsauditeur Filiep Deketelaere. "Als er inderdaad een veiligheidsprobleem was dan zal dat alleszins ook bekeken moeten worden."

Uit de eerste bevindingen blijkt dat het slachtoffer zich in een niet toegelaten zone bevond. Of dit te wijten is aan een verstrooidheid, dan wel of er een gebrek aan veiligheid is aan boord van het schip, zal verder onderzocht worden. De bemanning van het schip heeft via het Seamen Centre Zeebrugge om geestelijke bijstand gevraagd. Gezien de haven van Zeebrugge geen eigen aalmoezenier meer heeft, komt woensdag een priester van het Antwerpse zeemanshuis Stella Maris langs.

Woordvoerster Heleen Schellinck van Jan De Nul, het bedrijf waartoe het schip behoort, wil liever niet in detail treden over het ongeval. "Het onderzoek naar de omstandigheden en de oorzaken is immers nog aan de gang. Ik zal daar nu geen uitspraken over doen", klinkt het. Ze wil wel een en ander kwijt over de betreurde collega. "Hij was in dienst bij Jan De Nul sinds 2011. Zijn functie binnen ons bedrijf was die van 'valpijp-operator'. Het schip waarop het incident zich voordeed was dan ook geen baggerschip, maar wel een 'valpijp-schip'. Een valpijp wordt gebruikt om in verschillende onderdelen buizen naar de bodem van de zee te schuiven waardoor dan stenen of steengruis wordt gestort op de bodem. Op die manier worden dan platformen gemaakt om later installaties te kunnen op plaatsen. Onze collega was op het moment van het ongeval bezig met het testen van de valpijp in voorbereiding van de volgende opdracht."

(TL/RJ/PDV)