Matias Vandenbossche werkt sinds 1 april als kabinetsmedewerker Facility Management aan de stad Gent. Hij is de kersverse coördinator van OC De Vonke en volgt uittredend voorzitter Nic Cattebeke op. Dit jaar nam hij ook het voorzitterschap op bij de werkgroep Knoflook, die jaarlijks een kunstroute organiseert in de rand van de Tinekesfeesten. Pieter Soens, advocaat van beroep, was de voorbije acht jaar voorzitter van het OC Molenheem. Hij is voor de tweede maal verkozen.
...

Matias Vandenbossche werkt sinds 1 april als kabinetsmedewerker Facility Management aan de stad Gent. Hij is de kersverse coördinator van OC De Vonke en volgt uittredend voorzitter Nic Cattebeke op. Dit jaar nam hij ook het voorzitterschap op bij de werkgroep Knoflook, die jaarlijks een kunstroute organiseert in de rand van de Tinekesfeesten. Pieter Soens, advocaat van beroep, was de voorbije acht jaar voorzitter van het OC Molenheem. Hij is voor de tweede maal verkozen.Matias en Pieter zijn in het Heulse verenigingsleven geen onbekenden. Matias draait al zeven jaar mee in het ontmoetingscentrum. Voorheen was hij actief bij de scouts, jeugdhuis Quo Vadis, Sint-Cecilia, studentenclub Die Freule en de werkgroep Tinekesfeesten. Pieter is verankerd in de Heulse samenleving. Hij is voorzitter van het Sportcomité Heule en erevoorzitter van voetbalclub Noorstar Heule. In de politiek is Pieter gemeenteraadslid en politieraadslid."OC De Vonke is de ruggengraat van het sociaal weefsel in het verenigingsleven van Heule. Ik doe dit graag en met volle goesting", zegt Matias. "Het vormt een grote uitdaging in de nieuwe structuur van het cultureel stadsbeleid. Ik ga dienst doen als brugfiguur tussen de Stad en het ontmoetingscentrum", legt hij uit."De voorbije acht jaar zijn goed verlopen", vertelt Pieter. "We zijn op vandaag een succesvol ontmoetingscentrum. Ik wil met onze ploeg het succesverhaal van het OC Molenheem verderzetten. We waren en zijn goed bezig."Matias vervolgt: "Ik wil verder mijn schouders zetten onder de realisatie van de tuin. Dit sleept al jaren aan. De ruimtes stellen we ter beschikking voor 'alle' verenigingen en dit laagdrempelig. Ik wil samen met de OC kern en OC raad van De Vonke cultuur brengen voor de Heulenaars en het cultuurminnend publiek.""Het ontmoetingscentrum moet toegankelijk blijven voor iedereen", zegt Pieter. "We willen er verder voor zorgen dat we up-to-date blijven qua accommodatie. Mijn bezorgdheid is dat we meer afhankelijk zijn van de stadsdiensten. Vroeger konden we zelf zorgen voor onze aankopen."En hoe zien beiden de toekomst? "De café chantants blijven", vertelt Matias. "Daarnaast wil ik dat klassieke muziek de weg naar ons podium vindt. Mijn speciale aandacht gaat naar het kansen geven van vernieuwende ideeën. We willen deze ondersteunen op alle vlakken. We gaan met OC De Vonke meer Heulenaars engageren. Ooit wens ik een internationale metal-meeting naar het ontmoetingscentrum te brengen.""De komedieavonden in Molenheem behouden we. Verder gaan we brainstormen. Nieuwe krachten hebben nieuwe ideeën", aldus Pieter. "We zetten de gebruiker centraal in ons cultureel verhaal. We ondersteunen hen bij hun wensen en noden."(CHH)