Masterplan voor Wijnendale is in volle ontwikkeling

Gedeputeerde Bart Naeyaert en schepen Lieselotte Denolf een jaar geleden in de dorpskern van Wijnendale. De provincie gaf toen 25.000 euro om de stad professioneel advies door een studiebureau te laten inwinnen voor het masterplan. © Johan Sabbe
Johan Sabbe

Het masterplan voor de dorpskern van Wijnendale-Torhout is in volle ontwikkeling. Zopas had een bewonersbijeenkomst plaats, maar per vergissing werden de gemeenteraadsleden daar niet specifiek naar uitgenodigd. Wat niet wegneemt dat ze welkom waren en dat het masterplan er veelbelovend uitziet.

Oppositielid Bertrand Vander Donckt (Groen) bracht lichtjes gepikeerd het punt ter sprake. “Blijkbaar heeft er vorige week dinsdag een bewonersavond over het project plaatsgevonden, maar we hebben daar als gemeenteraadslid geen uitnodiging voor gekregen”, liet hij zijn ongenoegen blijken. “En dit voor zo’n belangrijk dossier, dat na de huidige stadskernvernieuwing op stapel staat.”

Oppositie bij het project betrokken via stuurgroep

Schepen van Stadsplanning Lieselotte Denolf (CD&V) bekende schuld. “Het was een infoavond voor de bewoners van Wijnendale, maar we zijn inderdaad vergeten om een specifieke uitnodiging naar de gemeenteraadsleden te sturen”, zei ze. “Dat zou niet meer mogen gebeuren, want uiteraard zijn alle politici welkom op zulke avonden. Het zogenoemde DNA van het dorp Wijnendale is een groot project en dus hebben we beslist om álle politieke fracties via een stuurgroep erbij te betrekken. De stuurgroep is al twee keer samengekomen: op 24 maart en 25 augustus.”

“Tijdens de recente bewonersavond in de Wijnendaalse parochiezaal hebben we de grote lijnen van het masterplan aan de vele aanwezigen voorgesteld. Alles draait rond vier grote thema’s. Vooreerst het dorpshart met een toekomstvisie over hoe de Wijnendaalse kern er straks zou kunnen uitzien. Ten tweede de dorpsparken: meer groen in het centrum van Wijnendale en tegelijk de opportuniteiten grijpen via de oude spoorwegbedding De Groene 62 en de verbinding naar het kasteel d’Aertrycke. Ten derde minder en beter bouwen, om zo op maat van het dorp te werken. En ten vierde de heraanleg van de straten en de riolen, een belangrijk project van wegwerkzaamheden, ten vroegste vanaf 2024.”

“Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een concreet actieplan. Eens dat af is, wordt het masterplan samen met dat actieplan aan de gemeenteraad voorgelegd.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.