Een officiële telling is er nog niet, maar het leek er alvast op dat er dit jaar een record aantal Bruggelingen samen met het stadsbestuur kwam klinken op het nieuwe jaar. De traditie om de Bruggelingen op het nieuwe jaar op de Burg een receptie aan te bieden werd destijds nog ingezet door voormalig burgemeester Patrick Moenaer en werd door zijn opvolger Renaat Landuyt overgenomen.
...

Een officiële telling is er nog niet, maar het leek er alvast op dat er dit jaar een record aantal Bruggelingen samen met het stadsbestuur kwam klinken op het nieuwe jaar. De traditie om de Bruggelingen op het nieuwe jaar op de Burg een receptie aan te bieden werd destijds nog ingezet door voormalig burgemeester Patrick Moenaer en werd door zijn opvolger Renaat Landuyt overgenomen. Daar waar Landuyt nog de Bruggelingen toesprak vanuit een balkonnetje in het stadhuis koos diens opvolger Dirk De fauw er voor om tussen zijn schepenen post te vatten op een podium dichter bij het volk. Dat was ook dit jaar, evenwel, vanop een overdekt podium wegens het mogelijke regenweer, het geval. Burgemeester De fauw stelde dat het afgelopen jaar enorm vlug was verlopen. "Nauwelijks te geloven dat ik u hier al een jaar geleden voor het eerst toesprak", zo sprak de burgervader. "Ik weet dat de Bruggelingen fier zijn op hun stad maar wij hebben met het stadsbestuur de intentie om iedereen nog meer fier te maken. In ons beleidsplan, dat we bij het begin van de legislatuur aan iedereen voorgesteld hebben, staan meer dan vijfhonderd actiepunten. En daar zijn er in dit eerste jaar toch wel een aantal grote van in gang gezet. Zo zijn de werken aan het congres- en beursgebouw aan het beursplein opgestart. De heraanleg van de Katelijnestraat is in gang gestoken en binnenkort volgen ook andere wegenwerken in de binnenstad, zoals de Breidelstraat en de Blinde Ezelstraat. We hebben de eerste steen gelegd van een nieuw woonzorgcentrum in Sint-Pieters en met Wintergloed hebben we een nieuwe en geslaagd concept voor de kerst-en winterbeleving gelanceerd." Burgemeester De fauw wees ook op de projecten die in dit jaar, 2020, aan bod zullen komen; zoals de herbestemming van de site van De Lijn in Assebroek, een project met 'burgerbudgetten' en de ontsluiting van nog meer religieus erfgoed in de stad." Het stadsbestuur verraste ook nog door onder leiding van de burgemeester het 'Brugse volkslied' 'zie je van Brugge zet je van achter' van Willy Lustenhouwer aan te heffen. Het werd gretig meegezongen door de vele honderden aanwezige Bruggelingen, die konden genieten van een van de drie te verkrijgen Brugse biertjes, kaashapjes en frietjes van de frituur. (PDV)