Het werd een korte ingetogen plechtigheid die begon met een tekst over het verliezen van heel wat mensen aan de gevolgen van Covid-19. Men stond ook stil bij de moeilijke omstandigheden waarin de zieken zich bevonden en ook op het afscheid dat niet op een manier die we...

Het werd een korte ingetogen plechtigheid die begon met een tekst over het verliezen van heel wat mensen aan de gevolgen van Covid-19. Men stond ook stil bij de moeilijke omstandigheden waarin de zieken zich bevonden en ook op het afscheid dat niet op een manier die we gewoon zijn kon gebeuren. Na de herdenkingsplechtigheid werd er nog wat nagepraat en gingen verschillende aanwezige familieleden het graf van hun familielid bezoeken.Naast vele familieleden en vertegenwoordigers van verenigingen waren ook priester Marc D'Hondt en gemeenteraadsleden Jean De Bethune en Nicolas Beugnies - beiden uit Marke - aanwezig.Er was tijdens de plechtigheid een bloemenhulde en muziek. Heel wat families brachten een bloemstukje aan voor hun overleden familielid. Er waren eveneens bloemen van vaderlandslievende verenigingen, W.A.R., stad Kortrijk, seingevers Marke, woonzorgcentrum De Ruyschaert Marke, ruiterclub Saeftinghe Marke en heel wat andere verenigingen en personen. Saskia Deplaecie maakte verschillende kunstwerkjes om de slachtoffers van corona te herdenken.De obelisk met de aangebrachte bloemen blijven enkele dagen op het kerkhof van Marke staan. "Hopelijk krijgen we weer niet te maken met vandalisme", stelt Tom Levecque van W.A.R. Deze week werd op het kerkhof van Marke twee keer een bord dat de herdenking aankondigde vernield.(EDB)