Het zogenaamde Eau-teldossier werd eind juni 2016 goedgekeurd door de gemeenteraad. Kandidaten mochten zich melden tegen 1 november 2016. Zij krijgen 10 miljoen euro van de Vlaamse overheid voor de restauratie. Het staat nog niet vast of er een verkoop, erfpacht of andere constructie komt, zeker is wel dat de opbrengsten naar Vlaanderen gaan en niet naar de stad. Nochtans zijn de gebouwen stadseigendom, terwijl de gronden aan het Vlaams Gewest toebehoren.
...